Редакційна колегія

Головний редактор

Валентин Степанович Підгорський, проф., д.б.н, академік НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Заступник головного редактора
Людмила Миколаївна Лазаренко, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Відповідальний секретар
Андрій Юрійович Чоботарьов, к.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Редакційна колегія

Л.В. Авдєєва, проф., д.м.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Р.В. Бубнов, к.м.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
І.Г. Будзанівська, проф., д.б.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Г. Венгжин, проф., dr hab., чл.-кор. ПАН, University of Gdansk, Гданськ, Польща
В.В. Волкогон, проф., д.с.-г.н., академік НААН України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України, Чернігів, Україна
С.О. Гнатуш, к.б.н., Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
O. Голубнича, Prof.Dr., Universitätsklinikum Bonn, Бонн, Німеччина
О.М. Громозова, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
С.Д. Загородня, к.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
В.І. Задорожна, проф., д.м.н., чл.-кор. НАМН України, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Київ, Україна
В.О. Іваниця, проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна
Г.О. Іутинська, проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
С.І. Климнюк, проф., д.м.н., Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна
М.В. Кривцова, проф., д.б.н., Ужгородський Національний Університет, Ужгород, Україна
Г. Кунзе, Prof.Dr., Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Гатерслебен, Німеччина
І.К. Курдиш, проф., д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Б.П. Мацелюх, проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
К. Німчук, проф., Ph.D., Sc.D., National Veterinary Research Institute, Пулави, Польща
Л.А. Пасічник, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
В.П. Патика, проф., д.б.н., академік НААН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Т.П. Пирог, проф., д.б.н., Національний університет харчових технологій, Київ, Україна
О.М. Рева, проф., Ph.D., University of Pretoria, Преторія, ПАР
С.Л. Рибалко, проф., д.м.н., Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, Київ, Україна
А.В. Руденко, проф., д.б.н., Інститут урології НАМН України, Київ, Україна
Л.А. Сафронова, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
А.А. Сибірний, проф., д.б.н, академік НАН України, Інститут біології клітини НАН України, Львів, Україна
Л.М. Сківка, проф., д.б.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
М.Я. Співак, проф., д.б.н., академік НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
А. Спірс, проф., Ph.D., Abertay University, Данди, Великобританія
Б.Т. Стегній, проф., д.в.н., академік НААН України, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Харків, Україна
О.Б. Таширев, проф., д.т.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
Ф.І. Товкач, д.б.н., чл.-кор. НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна
В.П. Широбоков, проф., д.м.н., академік НАН і НАМН України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
І.С. Щербатенко, д.б.н., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна

Видавці

Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України