Mikrobiol. Z. 2022; 84(5):48-57.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.05.048

Властивості піоцина S9, отриманого з Pseudomonas aeruginosa УКМ В-333

O.Б. Балкo1, Л.Б. Зеленa1, O.I. Балкo1, Л.O. Maксименкo1, В.Г. Войцеховський2, Л.В. Aвдєєвa1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
бульвар Тараса Шевченка, 13, Київ, 01601, Україна

Задепонований нами високоактивний продуцент бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa УКМ В-333 синтезує піоцини, які інтенсивно пригнічують розмноження фітопатогенних культур Pseudomonas syringae — збудників захворювання рослин. Цей штам виділяє піоцини S1 та S5 типу, а також мікроцин-II-подібні бактеріоцини. Метою даної роботи була перевірка наявності у складі P. aeruginosa УКМ В-333 інших піоцинів. Методи. Концентрований бактеріальний лізат P. aeruginosa УКМ В-333 було розділено за допомогою іоно-обмінної хроматографії на ДЕАЕ-целюлозі. Фракцію з досліджуваним бактеріоцином додатково очищали гель-фільтрацією на сефадексі G-75. Для встановлення приналежності виявленого піоцину до відповідного підтипу визначали його молекулярну масу, антимікробну активність і кінетику впливу на чутливі мікроорганізми, а також спорідненість із каротоворіцинами Pectobacterium carotovorum і перевіряли здатність взаємодіяти з рецепторами для сидерофорів і наявність нуклеазної активності. Результати. Виділений піоцин є білком з молекулярною масою власне піоцина 43.4 kDa та білка імунності — 9 kDa. Дана речовина характеризуються неспецифічною ДНК-азною активністю і впливає на чутливі клітини за одноударною кінетикою через зв’язування з рецепторами, які не пов’язані з транспортом заліза. Він не споріднений із каротоворіцинами, характеризується близьким до інших піоцинів спектром дії і проявляє активність щодо клінічних мультирезистентних штамів Pseudomonas aeruginosa. Механізм його індукції може бути відмінним від описаного для інших піоцинів і не пов’язаним із RecA системою. Встановлення факторів, які стимулюють посилення його експресії, потребує подальшого вивчення. Висновки. За встановленими властивостями досліджувана речовина є найближчою до передбаченого піоцина S9.

Ключові слова: піоцин S9, Pseudomonas aeruginosa, нуклеазна активність, серологічна спорідненість із каротоворіцинами, взаємодія з рецепторами сидерофорів.

Повний текст (PDF, англ)