Mikrobiol. Z. 2022; 84(5):10-20.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.05.010

Вплив пінополістиролу на мікробіоту кишечника білих мишей

М.В. Білан1, М.О. Лєщова1, В.В. Бригадиренко1,2, В.Є. Подлеснова3

1Дніпровський державний аграрно-економічний університет
вул. Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49600, Україна

2Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна

3Тартуський університет
18, Тарту, 50090, Естонія

Мікропластик мільйонами тон надходить у навколишнє середовище, потрапляючи в їжу багатьох видів ссавців та людини. Один з основних видів пластику — полістирол та його мономер бісфенол достатньо добре досліджені в плані впливу на обмін речовин, однак зміни мікрофлори кишечника за додавання їх в раціон залишаються недостатньо вивченими. Мета. Oписати зміни основних компонентів кишкової мікрофлори мишей в умовах додавання до їх раціону різних концентрацій подрібненого пінополістеролу. Методи. Чотири групи білих лабораторних мишей упродовж 42 діб поїдали у складі комбікорму подрібнені частинки пінополістиролу (10%, 1%, 0,1% полімеру від маси корму та контрольна група — без додавання пластику). Наприкінці експерименту аналізували посіви проб фекалій тварин. Результати. Частинки пінополістиролу в основному раціоні мишей, особливо у найвищій (10%) концентрації, змінили кількість основних представників облігатної (Bifidobacterium spp.) та деяких елементів факультативної мікрофлори (Lactobacillus spp. та типової Escherichia coli). У всіх груп мишей, які споживали пінополістерол, відзначено зміну кількісного співвідношення Escherichia coli з нормальними та зміненими ферментативними властивостями. У лабораторних тварин, яким до раціону додавали 1% та 10% пінополістеролу, виявлено зниження кількості факультативної мікрофлори: представників роду Lactobacillus та Enterococcus, а також збільшення кількості бактерій Pseudomonas aeruginosa та грибів роду Candida. Висновки. Такі зміни можуть сприяти розмноженню факультативних умовно-патогенних мікроорганізмів та розвитку різних захворювань.

Ключові слова: полімер, пластмаса, полістирол, забруднення, мікробіота кишечника, дисбактеріоз мишей.

Повний текст (PDF, англ)