Mikrobiol. Z. 2022; 84(4):72-76.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.04.072

Антимікробна активність бджолиних маточних личинок і маточного молочка

Б.П. Мацелюх1, А.В.Захарія2, Г.І. Давидова2, С.М. Гоцька2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича НААН України
вул. Академіка Заболотного, 19, Київ, 03143, Україна

Бджолине маточне молочко має унікальні цілющі властивості завдяки наявності цілого ряду біологічно активних сполук і ще не ідентифікованих компонентів, які використовуються для профілактики і лікування багатьох захворювань. Мета. Дослідити антимікробні активності гомогенату бджолиних маточних личинок і маточного молочка проти чотирьох фітопатогенних бактерій. Методи. Метод дифузії біологічно активних сполук в агаризоване середовище, засіяне тест-культурами фітопатогенних бактерій. Гомогенат бджолиних маточних личинок і маточне молочко розводили стерильною дистильованою водою 1:5, центрифугували при 10000 об/хв для осадження нерозчинних компонентів і по 100 мкл вносили в лунки середовища в чашках Петрі, засіяного фітопатогенними бактеріями. Після інкубації чашок при 28°С виявлено бактерицидну дію маточного молочка у вигляді зон відсутності росту бактерій. Результати. Маточне молочко пригнічує ріст C. michiganensis subsp. michiganensis 102, P. carotovorum 8982, X. campestris pv. campestris 8003b i P. syringae pv. syringae 8511 навколо лунок в середовищі. Найбільша зона відсутності росту бактерій (45,0 мм) спостерігалася навколо лунок з маточним молочком на газоні P. carotovorum 8982, що вказує на високу чутливість цих бактерій до неіндефікованої сполуки в маточному молочці. Гомогенат маточних личинок затримував ріст тільки X. campestris pv. campestris 8003b. Тонкошарова хроматографія виявила одну подібну і три відмінні сполуки у складі маточних личинок і маточного молочка. Висновки. Вперше встановлено антибактеріальну активність бджолиного маточного молочка проти чотирьох фітопатогенних бактерій C. michiganensis subsp. vichiganensis 102, P. carotovorum 8982, X. campestris pv. campestris 8003b i P. syringae pv. syringae 8511, що розширяє спектр його антагоністичної активності і може бути використано в майбутньому з практичною метою.

Ключові слова: бджолині маточні личинки і маточне молочко, антибактеріальна активність, фітопатогенні бактерії.

Повний текст (PDF, англ)