Mikrobiol. Z. 2022; 84(4):3-8.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj84.04.003

Кератиназна, казеїнолітична, целюлазна та β -мананазна активності бактерій,
виділених із Чорного моря

О.В. Гудзенко1, К.В. Авдіюк1, Н.В. Борзова1, В.О. Іваниця2, Л.Д. Варбанець1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65029, Україна

Довгий час основним джерелом інтересу до морського середовища, яке вважалося екстремальним, було виділення та ідентифікація природних продуктів з біологічними властивостями, для чого вже вивчено безліч організмів і хімічних структур. Таким чином, морські бактерії, виділені з різних субстратів, таких як відкладення, морська вода, мангровий детрит є продуцентами ферментів різної активності, а саме амілази, целюлази, альгінатліази, хітинази, глюкозидази, інулінази, кератинази, лігнінази, ксиланази та ін. Нині дослідження також зосереджені на ферментах, що виробляються в морському середовищі і можуть проявляти особливі властивості. Тому метою даної роботи було дослідити здатність морських штамів мікроорганізмів проявляти целюлазну, β-мананазу, кератиназну та казеїнолітичну активності. Методи. Ензиматичні активності досліджували у супернатанті культуральної рідини. Для визначення активності використовували для β-мананазної — галактоманан гуару, для целюлазної — Na-карбоксиметилцелюлозу. Для визначення протеолітичних активностей як субстрат використовували казеїн та обезжирене куряче перо. Результати. Вирощування 10 культур мікроорганізмів на живильному середовищі, що містить куряче пір’я як єдине джерело вуглецю та азоту ( середовище 1) не дало позитивних результатів. При використанні середовища 2 активний ріст спостерігався у чотирьох досліджених штамів (51, 52, 54, 247), в культуральній рідині (КЛС) активність як до кератину (12,0—16,0 Од/мл), так і до казеїну (0,025—0,33 Од/мл). У КЛС лише у шести з 10 досліджуваних культур (7, 20, 51, 52, 50, 247) спостерігали целюлазну та β-мананазну активності. Найвищу целюлазну активність виявлено в культурі 20 (1,8 Од/мл). Активність культури 7 була дещо нижчою (1,0 Од/мл). Незначна активність відзначена в культурах 54 (0,06 ОД/мл), 56, 50 (0,05 Од/мл). Слідові рівні активності спостерігали в культурі 247. Висновки. Штами 7, 20, 247 і 51, вперше виділені з Чорного моря, перспективні для подальшого вивчення як продуценти целюлаз, β-мананаз, кератиназ і казеїнолітичних ферментів.

Ключові слова: бактерії з води Чорного моря; целюлазна, β-мананазна, кератиназна та казеїнолітична активності.

Повний текст (PDF, англ)