Mikrobiol. Z. 2021; 83(6):65-74.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.06.065

Вивчення противірусної дії препарату на основі наночасток діоксиду церію на моделі
збудника вірусної діареї великої рогатої худоби

Б.Т. Стегній1, О.А. Демченко2, О.М. Корнєйков1, М.Ю. Стегній1, А.Ю. Олешко1,
О.Б. Корнєйкова1, І.В. Коровін1, Л.П. Бабенко2, М.Я. Співак2

1Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
вул. Пушкінська, 83, Харків, 61083, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Наночастки оксиду церію (CeO2) мають широкий спектр біологічних властивостей, в т.ч. противірусну активність. Препарати на основі наночасток оксиду церію можуть бути ефективні проти РНК-вірусів тварин, які мають найбільше епізоотичне значення для України та потенційно проти вірусів людини, в т.ч. SARS-CoV-2. Мета. В наших дослідженнях визначали дію наночасток оксиду церію на вірус вірусної діареї великої рогатої худоби (ВД ВРХ) – пестівірус, який є етіологічним агентом вірусної діареї ВРХ. Методи. Для визначення противірусної ефективності СеО2 використовували цитопатогенний штам вірусу ВД «BK-1» як етіологічний агент ВД ВРХ, який індукує прояв цитопатичного ефекту на перещеплюваній культурі легенів ембріону корови. Результати. При оцінці противірусної ефективності СеО2 визначено, що ГДК для перещеплюваної культури клітин ЛЕК становить 0,057 мкг/см3, а СС50 сполуки дорівнює 0,077 мкг/см3. Противірусну активність СеО2 оцінювали за показником ІС50, який становив 0,036 мкг/см3 та індексом селективності, який при одночасному внесенні наноцерію з вірусом ВД ВРХ дорівнював 2,14. Відмічено зниження титру інфекційної активності вірусу при обробці СеО2 на 2,09lgТЦД50/см3.

Ключові слова: вірус, діарея великої рогатої худоби, наночастки, оксид церію, перещеплювана культура клітин легенів ембріону корови, противірусна активність.

Повний текст (PDF, англ)