Mikrobiol. Z. 2021; 83(6):55-64.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.06.055

Перше повідомлення про інфікування Lamium purpureum вірусами картоплі в Україні

А.М. Кириченко1, М.М. Богдан1, Г.О. Снігур1,2, І.С. Щербатенко1, I.O. Антіпов3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

3Національний університет біоресурсів та природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна

Бур’яни як резерватори патогенів, що згубно впливають на рослинний організм і значно погіршують кількість та якість врожаю, мають значний вплив на епідеміологію та екологію вірусів і, як наслідок, на місцеву економіку. Тому вони досліджуються у багатьох частинах світу. Метою даної роботи було дослідити поширення вірусів у рослинах глухої кропиви пурпурової (Lamium purpureum L.), широко розповсюдженої у міських та польових умовах Київської області. Методи. Польові дослідження, візуальна діагностика, біологічне тестування вірусу, імуноферментний аналіз (ІФА), полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною транскрипцією (RT-PCR). Результати, отримані у дослідженні, свідчать про важливе значення рослин Lamium purpureum L. як альтернативних хазяїв економічно-значущих збудників вірусних хвороб картоплі та інших овочів. За результатами серологічних та молекулярних досліджень встановлено, що рослини глухої кропиви пурпурової одночасно інфіковані X-, Y-, M- та S-вірусами картоплі. Отримані результати свідчать про важливу роль губоцвітих роду Lamium як потенційного джерела вірусної інфекції в насадженнях овочів або декоративних рослин. Наше дослідження є першим повідомленням про природне інфікування рослин Lamium purpureum L. M-вірусом картоплі та S-вірусом картоплі у Центральній Європі. Висновки. Нами вперше було показано, що глуха кропива пурпурова може слугувати альтернативним хазяїном змішаної інфекції вірусами, що належать до різних родин: Alphaflexiviridae, Betaflexiviridae та Potyviridae.

Ключові слова: Lamium purpureum L., кропива глуха пурпурова, альтернативні хазяї, X- вірус картоплі, Y- вірус картоплі, M- вірус картоплі, S-вірус картоплі.

Повний текст (PDF, англ)