Mikrobiol. Z. 2021; 83(6):49-54.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.06.049

Виявлення і дослідження деяких властивостей регуляторів біосинтезу антибіотиків, що продукуються
штамами стрептоміцетів S. sp. AН26 і S. sp. Б35

Б.П. Мацелюх

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Виділити, очистити і дослідити деякі властивості двох регуляторів біосинтезу антибіотиків стрептоміцетів. Методи. Екстракція регуляторів із агарових культур органічними розчинниками, їх концентрація за допомогою вакуумного роторного випарювання, тонкошарова хроматографія і спектрофотометрія. Результати. Два штами стрептоміцетів АН 26 і Б35, ізольовані з ґрунтів різних районів України, утворюють регулятори, які відновлюють біосинтез антибіотиків ландоміцину Е і стрептоміцину та споруляцію у мутантних штамів Streptomyces globisporus 1912-Б2 і S. griseus 1439 відповідно. Обидва регулятори, очищені за допомогою тонкошарової хроматографії, мають однаковий показник Rf 0,69. Максимуми абсорбції регуляторів були 232,5 нм. Наступне дослідження регуляторів за допомогою ЯМР-спектроскопії дасть можливість встановити їх молекулярну структуру. Висновки. Показано, що два штами стрептоміцетів, виділені з грунтів Асканії Нової і Броварів, продукують авторегулятори типу сигнальних молекул, які, подібно А-фактору, відновлюють біосинтез антибіотиків ландоміцину Е і стрептоміцину тест-штамів S. globisporus 1912-B2 i S. griseus 1439 відповідно. За максимумами поглинання вони подібні і відрізняються від аналогічнних показників відомих регуляторів стрептоміцетів. Цілком можливо, що ці сполуки відносяться до нових, ще не описаних сигнальних молекул, і відповідь на це питання дадуть майбутні дослідження їх молекулярної структури за допомогою ЯМР- спектроскопії.

Ключові слова: грунтові стрептоміцети, S. globisporus 1912-Б2, S. griseus 1439, транскрипційні регулятори.

Повний текст (PDF, англ)