Mikrobiol. Z. 2021; 83(6):41-48.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.06.041

Видовий склад і чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів,
виділених з альвеол видалених зубів при альвеолітах

В.О. Маланчук1, А. Джавадіасл1, А.В. Рибачук1, М.В. Облап1, В.В. Поточилова2

1Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
просп. Перемоги, 34, Київ, 01601, Україна

2Київська обласна клінічна лікарня
вул. Багговутівська, 1, Київ, 04106, Україна

Серед інфекційних ускладнень після видалення зубів одне з провідних місць посідають альвеоліти. Дані щодо видового складу збудників альвеолітів та їх чутливості до антимікробних препаратів можуть стати основою для емпіричного використання останніх при загостренні запального процесу. Мета. Встановити видовий склад і чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів, що виділялись у хворих альвеолітом, які звертались за медичною допомогою в хірургічне відділення Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця. Методи. Протягом 2018–2021 рр. мікробіологічно досліджено виділення з альвеол 30 пацієнтів із альвеолітом і 20 пацієнтів – без альвеоліту. Досліджуваний біологічний матеріал засівали на відповідні поживні середовища для виділення аеробних, факультативно- та облігатно-анаеробних мікроорганізмів. Умови анаеробіозу досягали в анаеростатах GENbox 7,0 L та GENbox 2,5 L за допомогою анаеропакетів GENbox anaer («Biomerieux», Франція). Родову і видову належність виділених бактерій визначали за Bergey. Чутливість виділених штамів до антибіотиків визначали диско-дифузійним методом. Результати. Встановлено, що при альвеолітах із альвеол зубів виділяються переважно Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp., Escherichia coli, Bacteroides spp., Сlostridium spp., дріжджоподібні гриби роду Candida, а також їх мікст-культури з 3–5 видів мікроорганізмів. Ці аеробні та факультативно-анаеробні бактерії були чутливими до амоксицилін/клавуланової кислоти, цефтріаксону і ципрофлоксацину у 92,6–100% випадків. Ріст облігатно-анаеробних бактерій у 100% випадків пригнічувався колістином і меропенемом. Висновки. Альвеоліти розвиваються на тлі патологічної колонізації альвеол видаленого зуба представниками індигенної мікробіоти, а саме: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp., Escherichia coli, що виділяються переважно у складі мікст-культур з Candida albicans. Для емпіричної антибіотикотерапії ускладнених форм альвеолітів слід використовувати амоксицилін/клавуланову кислоту або цефтріаксон, або ципрофлоксацин у комплексі з колістином або меропенемом, оскільки зазначені препарати пригнічують ріст 92,6–100% штамів аеробних, факультативно- і облігатно-анаеробних мікроорганізмів, що є потенційними збудниками гнійних форм альвеолітів.

Ключові слова: альвеоліти, збудники альвеолітів, ускладнення після видалення зубів, чутливість до антимікробних препаратів.

Повний текст (PDF, англ)