Mikrobiol. Z. 2021; 83(5):67-75.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.05.067

Наноцерій гальмує розмноження вірусу трансмісивного гастроентериту: міркування щодо
використання для профілактики та лікування коронавірусної хвороби

С. Рибалко1, О. Демченко2, Д. Старосила1, О. Дерябін1, Л. Руденко1,
О. Щербаков1, Л. Бабенко2, Р. Бубнов2, М. Співак2

1Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевсьного НАМН України
вул. М. Амосова, 5, Київ, 03038, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Наноцерій (наночастки діоксиду церію, CeO2) має широкий спектр біологічних властивостей, включаючи противірусну активність. Гіпотеза нашого дослідження полягала в тому, що наноцерій може бути ефективним проти коронавірусу (вірус трансмісивного гастроентериту свиней) і потенційно може мати антивірусну активність проти SARS-CoV-2. Коронавірус трансмісивного гастроентериту (TGEV) є етіологічним збудником трансмісивного гастроентериту свиней (ТГС), дуже заразного кишкового захворювання. Метою дослідження було визначення противірусної активності наночасток CeO2 на моделі коронавірусу свиней TGEV. Методи. Ми використовували високопатогенний штам вірусу TGEV D52-5 (BRE79). Була визначена противірусна активність наночасток CeO2 на експериментальній моделі коронавірусу свиней у перещеплюваній культурі клітин нирки ембріона свині (СНЕВ). Результати. Критерієм оцінки інгібуючої активності противірусних препаратів у різних системах in vitro є індекс селективності (ІС) та зниження інфекційного титру на 1,5–2,0 lgTCD50. Наноцерій ефективно пригнічував розмноження TGEV з ІС 83,3.

Ключові слова: коронавірус, противірусна активність, наночастки, наноцерій, вірус трансмісивного гастроентериту, перещеплювана культура клітин нирки ембріона свині.

Повний текст (PDF, англ)