Mikrobiol. Z. 2021; 83(5):58-66.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.05.058

Перше повідомлення про вірус мозаїки цукрової тростини (Sugarcane Mosaic Virus)
на кукурудзі в Україні

Г. Снігур1,2, А. Харіна1, М. Калюжна3, В. Чумак4, І. Будзанівська1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

3Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15, Київ, 01030, Україна

4Ужгородський національний університет
Народна площа, 3, Ужгород, 88000, Україна

Вірусні хвороби кукурудзи у багатьох країнах завдають значних збитків, зокрема хвороба карликової мозаїки кукурудзи (Maize dwarf mosaic disease, MDMD), збудниками якої є потівіруси. Мета. Метою роботи було визначити збудника мозаїки кукурудзи, що спостерігалась на рослинах кукурудзи у 2018 та 2020 роках в Київській області. Методи. Для ідентифікації збудника хвороби кукурудзи у відібраних зразках використовували імуноферментний аналіз в модифікації DAS-ELISA із застосуванням комерційних тест-систем фірми Loewe Biochemica до вірусу карликової мозаїки кукурудзи (Maize dwarf mosaic virus, MDMV), вірусу мозаїки цукрової тростини (Sugarcane mosaic virus, SCMV) та вірусу смугастої мозаїки пшениці (Wheat streak mosaic virus, WSMV). Для прямого виявлення вірусних часток застосовували метод трансмісивної електронної мікроскопії. На хворих рослинах виявляли попелиць, які є природними векторами вірусів рослин. Результати. Рослини з типовими симптомами мозаїки виявили в посівах кукурудзи в Київській області на початку червня 2018 року. Збудник передавався механічною інокуляцією на рослини кукурудзи та десертної кукурудзи з проявом симптомів мозаїки. У соці хворих рослин електронномікроскопічними дослідженнями було показано наявність гнучких нитчастих віріонів довжиною 750 нм та діаметром 13 нм, типових для представників роду Potyvirus. В серпні на раніше здорових рослинах в тих же посівах кукурудзи було виявлено симптоми мозаїки разом з попелицями Rhopalosiphum padi. У 2020 році на тій самій посівній площі кукурудза була без проявів вірусної інфекції при обстеженні у червні, а при повторному обстеженні у вересні було виявлено симптоми мозаїки на рослинах кукурудзи та присутність попелиць у пазухах листків. Присутність SCMV у зразках кукурудзи, відібраних у 2018 та 2020 роках як у червні, так і в серпні/вересні, а також в інокульованих рослинах кукурудзи і десертної кукурудзи була підтверджена за допомогою ELISA з використанням комерційної тест-системи. Отримані дані дають можливість припустити, що Rhopalosiphum padi є природним вектором SCMV в агроценозах України. Слід зазначити, що сумісної інфекції з вірусом карликової мозаїки кукурудзи і вірусом смугастої мозаїки пшениці в уражених рослинах не виявлено. Висновки. У даному дослідженні представлено перше повідомлення про вірус мозаїки цукрової тростини (Sugarcane mosaic virus, SCMV) на кукурудзі в Україні.

Ключові слова: вірус мозаїки цукрової тростини, імуноферментний аналіз, кукурудза, Rhopalosiphum padi.

Повний текст (PDF, англ)