Mikrobiol. Z. 2021; 83(5):51-57.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.05.051

Бактеріальний профіль жовчі пацієнтів, яким проводиться холецистектомія

Ф.А. Чалооб

Технічний університет Аль-Фурат Аль-Аусат
вул. Вавилон-Наджаф, Наджаф, 54003, Ірак

Лапароскопічна холецистектомія є найбільш розповсюдженою плановою хірургічною операцією в загальній хірургії. Існують дискусії щодо корисності профілактичної антибіотикотерапії після холецистектомії. Метою дослідження було встановити наявність мікроорганізмів у жовчі пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії. Методи. У цьому дослідженні взяли участь 80 пацієнтів, які пройшли лапароскопічну холецистектомію. Усі зразки жовчного міхура відправляли на гістологічну експертизу. Зразок жовчі кожного пацієнта культивували на бульйоні з серцево-мозковим екстрактом, агарі MacConkey та шоколадному агарі. Для ідентифікації виділених бактерій використовували індекси аналітичного профілю. Результати. Було виявлено шість гістопатологічних відхилень, серед яких хронічний холецистит був найпоширенішою аномалією (58,75%), рідше зустрічався гострий холецистит з мукоцеле (11,25%). Тридцять один зразок жовчі (38,75%) був позитивним щодо росту бактерій. Серед бактеріальних ізолятів із зразків жовчі були ідентифіковані Escherichia coli – 13,75%, Pseudomonas aeruginosa – 8,75%, Enterococcus faecium – 5%, Citrobacter freundii – 3,7%, Staphylococcus epidermidis – 3,75%, Lactobacillus gasseri – 2,5% та Bifiidobacterium – 1,25%. Бактеріальна колонізація жовчного міхура була значною мірою пов’язана з гострим холециститом з мукоцеле та емпіємою. Висновки. Більше третини пацієнтів з жовчнокам’яною хворобою мають позитивні результати бактеріального посіву жовчі. Бактеріальна інфекція жовчного міхура при жовчнокам’яній хворобі пов’язана з розвитком емпієми. Таким чином, пацієнтам, яким проводять холецистектомію через наявність каменів у жовчному міхурі рекомендована профілактична антибіотикотерапія.

Ключові слова: холецистектомія, бактеріальна колонізація жовчного міхура.

Повний текст (PDF, англ)