Mikrobiol. Z. 2021; 83(5):30-41.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.05.030

Lelliottia nimipressuralis (Carter 1945) Brady et al. 2013 – збудник бактеріальної водянки
дуба звичайного (Quercus robur L.) в Україні

І.М. Кульбанська1, М.В. Швець2, А.Ф. Гойчук1, Л.Г. Білявська4, В.П. Патика3

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Генерала Родімцева, 19, Київ, 03041, Україна

2Поліський національний університет
вул. Старий бульвар, 7, Житомир, 10002, Україна

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

4Полтавський державний аграрний університет
вул. Сковороди, 1/3, Полтава, 36000, Україна

В статті наведена симптоматична характеристика досить поширеного на лісових деревних рослинах судинно-паренхіматозного бактеріозу, спричиненого збудником бактеріальної водянки. Показано, що характерною особливістю даного бактеріозу є формування різної форми та розмірів виразок, в місцях утворення яких спостерігається виділення темного, майже чорного, ексудату. Акцентується увага на тому, що при анатомічному дослідженні судинної системи дерев дуба звичайного помітне темне її забарвлення. Наразі спостерігається хронічне протікання хвороби з наявністю в кроні всихання окремих скелетних гілок. Встановлено, що збудником бактеріальної водянки є Lelliottia nimipressuralis, наведено її фізіолого-біохімічні характеристики. Метою роботи є бактеріологічне дослідження зразків деревини з типовими ознаками ураження бактеріальною водянкою, дослідження морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей збудника бактеріальної водянки дуба. Методи. В роботі використані класичні мікробіологічні, фітопатологічні, біохімічні, статистичні методи. За підозри на бактеріальну водянку використовували поєднані методи діагностики, за допомогою яких встановили етіологію захворювання: точний аналіз симптомів; ретельне мікроскопічне дослідження уражених частин рослин; виділення та ідентифікацію збудника з використанням тест-систем NEFERMtest24 MikroLaTE, ErbaLachema, API 20E, тощо. Результати. Нами відмічені габітуальні прояви бактеріальної водянки дуба звичайного. Із ураження, де під корою в районі виразки виявляли темно-коричневі ділянки деревини на фоні здорової деревини світлого кольору, виділені ізоляти бактерій, що за морфологічними і фізіолого-біохімічними властивостями ідентифіковані нами як Lelliottia nimipressuralis (Brady et al., 2013) – збудник бактеріальної водянки дуба (зараз Enterobacter nimipressuralis). Встановлено, що ізоляти, виділені з дуба звичайного, як і колекційний штам E. nimipressuralis 8791, є грамнегативними паличками. Показано, що досліджені бактерії є факультативними анаеробами, використовують глюкозу як в аеробних, так і в анаеробних умовах. Не утворюють желатиназу і протопектиназу. Дають позитивну реакцію Фогес-Проскауера. Як єдине джерело вуглецевого живлення бактерії використовують глюкозу, арабінозу, рамнозу, маніт, амігдалин, мелібіозу. Бактерії не використовують інозит та сорбіт цитрат. Вони не утворюють індол і сірководень (H2S), але здатні редукувати нітрати. У них присутня аргініндегідролаза, орнітиндекарбоксилаза, β-галактозидаза, але відсутні лізиндекарбоксилаза, уреаза. Висновки. Встановлено, що виявлена нами хвороба за всіма симптоматичними ознаками є системним, судинно-паренхіматозним бактеріозом, відомим як бактеріальна водянка дуба, яка уражає усі тканини, частини рослини і генеративні органи на всіх етапах онтогенезу. За морфологічними та фізіолого-біохімічними властивостями бактеріальних ізолятів, виділених нами в ході проведення досліджень, нами ідентифікований збудник бактеріальної водянки дуба Lelliottia nimipressuralis (Carter 1945).

Ключові слова: Lelliottia nimipressuralis, дуб звичайний, фітопатогенні бактерії і гриби, раптове відмирання, етіологія, патогенез, бактеріальна водянка.

Повний текст (PDF, англ)