Mikrobiol. Z. 2021; 83(3):81-91.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.03.081

Природні та синтетичні наноматеріали в мікробних біотехнологіях для рослинництва

І.К.Курдиш

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Наночастки різних матеріалів (що мають розміри до 100 нм) характеризуються значною поверхнею, що значно підвищує їх реакційні властивості. Це викликає інтерес дослідження особливостей наноматеріалів з метою їх застосування в різних технологіях, в тому числі в аграрному секторі виробництва. Даний огляд присв›ячений узагальненню літературних відомостей про поширення в навколишньому середовищі наночасток природного походження та їх властивостей. Аналізуються особливості взаємодії різних видів мікроорганізмів з наночастками природних мінералів, оксидів металів та наночасток вуглецю. Узагальнені відомості про вплив наночасток різної природи на мікроорганізми, ріст і розвиток рослин. Наведені відомості щодо ефективності застосування наночасток глинистих мінералів у створенні комплексних бактеріальних препаратів для рослинництва і перспективності використання в цій галузі наночасток оксидів металів.

Ключові слова: наночастки природного і синтетичного походження, взаємодія наночасток з мікроорганізмами і рослинами.

Повний текст (PDF, англ)