Mikrobiol. Z. 2021; 83(3):66-71.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.03.066

Порівняльний аналіз ІФА тест-системи DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R з експрес-тестами
для визначення вірусного антигену SARS-CoV-2

А.Ю. Горлов1, В.Г. Сердюк1, О.К. Кисельова1, А.О. Шевчук1, О.І. Мельникова1,
О.М. Чумак1, Ю.І.Горлов1, О.А. Шевчук1, М.Я. Співак1,2

1ПрАТ НВК «Діапроф-Мед»
вул. Світлицького, 35, Київ, 04123, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

У грудні 2019 року новий штам коронавірусу з важким гострим респіраторним синдромом (SARS-CoV-2) спричинив спалах вірусної пневмонії в Ухані, Китай. Даний вірус викликає коронавірусну хворобу (COVID-19), яка переросла у пандемію. SARS-CoV-2 було визначено як бетакоронавірус. Нуклеокапсидний протеїн (NP) є еволюційно високо гомологічним та стабільним білком для виявлення SARS-CoV-2 на відміну від інших білків, які є ненадійними для визначення в якості вірусних антигенів за різних методів діагностики. Одним із ефективних та точних методологічних підходів до скринінгу патогенних мікроорганізмів є серологічні дослідження. Імуноферментний аналіз (ІФА) використовується для виявлення специфічних антитіл. Але ступінь і часова кінетика гуморальної реакції під час персистенції SARS-CoV-2 в організмі до кінця невідомі. Це означає, що існує ризик пропустити ранні стадії інфікування – перших 1–10 днів хвороби. Відповідно до вищезазначеного, доцільно використовувати ІФА для виявлення вірусного антигену. Мета. Оцінка та порівняння чутливості розробленої DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R тест-системи на основі ІФА та комерційних швидких тестів, які виявляють вірусний антиген SARS-CoV-2. Методи. Ми провели порівняння DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R та існуючих комерційних тест-систем, які використовуються для виявлення антигену вірусу SARS-CoV-2. Нами досліджено вісім експрес-тестів для визначення антигену у носоглоткових змивах. Експрес-тести призначені для мазків носоглотки, але ми запропонували в якості калібратора білок власного виробництва – рекомбінантний NP. Межа виявлення була відкалібрована за стандартом CFAR # 100982 NIBSC, Великобританія. Нами були визначені рівні NP (1400, 900, 750, 640 та 280 пг/мл), які використовували як зразок для швидких тестів. COVID-19 Ag Rapid Test проводили згідно з інструкціями виробників при кімнатній температурі. Результати. DIA®-SARSCoV-2-Ag-R виявив 10 пг/мл внутрішнього стандарту рекомбінантного SARS-CoV-2 NP. В тесті ABBOTT-PanBio позитивні результати спостерігались при застосуванні 1400, 900, 750 пг/мл, тоді як при 640 та 280 пг/мл зразки визначались як негативні. Експрес-тести виробників MBU, BIOTIME, Core Technology, SD BIOSENSOR та Turklab показали позитивні результати лише в концентрації 1400 пг/мл. При використанні NP у нижчих концентраціях зразок аналізувався як негативна проба. Тест LEPU MEDICAL оцінювали як позитивний зразок за присутності в ньому антигену в концентрації 900 пг/мл. Експрес-тест, вироблений Green Cross Medical Science Corp., показав негативні результати для всіх концентрацій NP. Це може означати, що чутливість тесту нижча і вимагає більшої кількості антигену для виявлення присутності SARS-CoV-2. Висновки. Дослідження показало високу аналітичну чутливість DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R порівняно з комерційними швидкими тестами на виявлення вірусного антигена. Таким чином, створена тест-система ІФА може бути рекомендована для широкого використання для виявлення та підтвердження гострої стадії інфекції SARS-CoV-2.

Ключові слова: COVID-19, нуклеокапсидний білок, антиген SARS-CoV-2, ІФА, швидкі тести, тест-системи, чутливість.

Повний текст (PDF, англ)