Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):93-99.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.093

Внесок українських вчених у боротьбу з чумою

В.М. Гамалія, С.П. Руда, Г.В. Забуга

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
бульв. Т. Шевченка, 60, Київ, 01032, Україна

Пропонується огляд історії боротьби українських вчених з однією з найжорстокіших інфекційних хвороб людства. Відмічено, що епідемії чуми переслідували людство протягом багатьох століть. Тривалий час пандемії так званої «чорної смерті» спалахували в різних куточках планети. Показано, як в межах боротьби з чумною інфекцією в Російській Імперії було організовано низку заходів проти її занесення: організація прикордонних застав, влаштування карантинних госпіталів тощо. Розглянуто шляхи пошуку причин виникнення чуми низкою вчених, зокрема випускниками Києво-Могилянської академії, лікарями І.А. Полетикою, Д.С. Самойловичем, К.Й. Ягельським, О.Ф. Шафонським. Описано формування протичумної системи в Російській імперії, починаючи з кінця ХІХ ст. Показана діяльність протичумної лабораторії, організованої за ініціативою академіка Д.К. Заболотного у 1880 р. в Петербурзі. Показано внесок лікарів Г.М. Мінха, В.К. Високовича та М.Ф. Гамалії у розкриття особливостей патогенезу чуми. Зазначено, що лише на початку XX століття лабораторії, очолювані Д.К. Заболотним та І.І. Мечниковим, отримали вагомі результати стосовно шляхів розповсюдження цієї небезпечної інфекції. Доведено, що лише самовіддана праця плеяди науковців дозволила не тільки знизити, але й побороти захворюваність чумою. Зазначається, що перше об’єктивне підтвердження того факту, що збудник чуми може передаватися від гризунів до людини, було отримано в 1912 р. Значну увагу приділено дослідженням чумної інфекції Д.К. Заболотним під час експедицій до країн, де виникали епідемії. Підкреслено роль українських вчених у встановленні основних закономірностей виникнення чуми, а також розробці методів запобігання цій інфекційній хворобі.

Ключові слова: чума, вакцинація, епідеміологія, протичумна сироватка, епізоотія, ендемічність.

Повний текст (PDF, англ)