Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):82-92.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.082

Молекулярний докінг білка нуклеокапсиду SARS-CoV-2 з ангіотензин-перетворюючим ферментом II

А.А. Давуд1, М.А.А. Аль-Тобджі2, З.T. Aль-Ррассам3

1Відділення анатомії, Медичний коледж, Університет Мосула
Мосул, Ірак

2Відділення біології, Науковий коледж, Університет Мосула
Мосул, Ірак

3Відділення біофізики, Науковий коледж, Університет Мосула
Мосул, Ірак

Спалахи захворювання COVID-19, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, свідками яких є сучасний світ, залишаються небезпечними для життя людей. Мета. Ключовою метою цього дослідження було використання методу біоінформатики для прогнозування молекулярного докінгу, асоційованого з АСЕ2 нуклеокапсидного білка SARS-Co-V. Методи. У цьому дослідженні були використані різні інструменти біоінформатики для порівняння хімічних структур з їх біологічною поведінкою на рівнях атомів та спорідненості до ліганду. Це дослідження було спрямоване на вивчення нового способу аналізу даних. Результати. Розрахована базова 2D-структура, яка зустрічається у всіх моделях, що вимагає прогнозування сайтів зв’язування іонних лігандів. Основні моменти аналізу та пов’язані з ним характеристики значною мірою відповідають за білок нуклеокапсиду вірусу та рецептор АСЕ2, які можуть бути додатково змінені для поліпшення зв’язування та селективності. Висновки. Точне функціональне значення білок-білкового докінгу неможливо встановити. Але виявлений молекулярний докінг може мати допоміжну функцію у самозв’язуванні білків, слугуючи регуляторним перемикачем для локалізації білка.

Ключові слова: COVID-19, SARS-CoV-2, ангіотензин-перетворюючий фермент II (ACE2), нуклеокапсид, молекулярний докінг, рецептор-зв’язуючий білок (RBD), RMSD.

Повний текст (PDF, англ)