2021, том 83, №2

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02

Експериментальні праці 

Ензиматична активність антарктичних бактерій
Борзова Н.В., Гладка Г.В., Гудзенко O.В., Говоруха В.М., Таширєв О.Б.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):3-11.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.003

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Скринінг продуцентів ферментів з кератиназною активністю серед морських актинобактерій
Авдіюк К.В., Іваниця В.О., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):12-19.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.012

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Синтез та біологічна активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 залежно від вмісту одновалентних катіонів у середовищі культивування
Пирог Т.П., Луцай Д.А., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):20-31.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.020

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Біосинтез полієнових антибіотиків і фітогормонів Streptomyces netropsis ІМВ Ас-5025 за дії екзогенного ізопентеніладенозину
Лобода М.І., Білявська Л.О., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):32-41.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.032

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вплив імунобіотичного штаму Lastobaсillus сasei IMB B-7280 на життєздатність медоносних бджіл та вміст мікроелементів в організмі
Ковальчук І.І., Федорук Р.С., Співак М.Я., Романович M.M., Іскра Р.Я.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):42-50.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.042

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Здатність сульфатвідновлювальних бактерій до утилізації полімерних і гумотехнічних матеріалів
Абдуліна Д.Р., Чуєнко А.І., Топчій А.С., Коптєва Г.Є., Коптєва Ж.П.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):51-63.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.051

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вплив ліпополісахаридів Pantoea agglomerans на інфекцію ВТМ в умовах in vitro
Булигіна Т.В., Кириченко А.М., Харчук М.С., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):64-72.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.064

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Протиаденовірусна активність лікарського інтраназального препарату Назоферон
Повниця О.Ю., Білявська Л.О., Паньківська Ю.Б., Загородня С.Д., Борщевська М.І.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):73-81.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.073

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Молекулярний докінг білка нуклеокапсиду SARS-CoV-2 з ангіотензин-перетворюючим ферментом II
Давуд А.А., Аль-Тобджі М.А.А., Aль-Ррассам З.Т.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):82-92.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.082

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Огляди літератури 

Внесок українських вчених у боротьбу з чумою
Гамалія В.М., Руда С.П., Забуга Г.В.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(2):93-99.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.093

Резюме | Повний текст (PDF, англ)