Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):68-77.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.068

Порівняння розмірів клітин метицилін-резистентних ізолятів Staphylococcus aureus,
в яких присутній та відсутній ген mecA

О. Бергілевич1, В. Касянчук1, М. Кухтин2, П. Шубін1, А. Буцик1

1Сумський державний університет
вул. Санаторна, 31, Суми, 40018, Україна

2Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулуя
вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна

Staphylococcus aureus – патогенний мікроорганізм, який викликає широкий спектр інфекційних захворювань у людей та тварин. Staphylococcus aureus продукує велику кількість токсинів, зокрема ентеротоксинів, які потрапляють в організм разом з їжею та викликають розлади в шлунково-кишковому тракті. Більше того, Staphylococcus aureus має кілька механізмів стійкості до антибіотиків, що значно ускладнює запобігання поширенню як позалікарняних, так і внутрішньолікарняних інфекцій. Метою роботи було визначити та порівняти відмінності у розмірах метицилін-резистентних штамів S. aureus з різними механізмами стійкості до антибіотика за допомогою скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). Методи. Для встановлення механізму антибіотикорезистентності отриманих ізолятів, визначення чутливості до антибіотичних препаратів застосовували диск-дифузійний метод. Після опису штамів, стійких до антибіотиків, та виділення ізолятів S. aureus, резистентних до пеніциліну та оксициліну, була проведена СЕМ отриманих культур та подальше порівняння їх морфологічних характеристик, зокрема розміру клітин, за допомогою програмного забезпечення Djmaizer v.5.1.10. Результати. Нами було проаналізовано 54 ізоляти S. aureus, виділені з різних об’єктів навколишнього середовища, молочних ферм та харчових продуктів. В результаті постановки ПЛР виявлено послідовність гена mecA, який відповідає за стійкість бактерій до бета-лактамів. В результаті скануючої електронної мікроскопії виділених ізолятів S. aureus, резистентних до пеніциліну та оксициліну, встановлені розміри їх клітин та проведено порівняльний аналіз цих морфологічних характеристик. Висновки. В результаті проведених досліджень було встановлено, що ізоляти S. аureus, в яких присутній ген mecA (mecA+), мають менший розмір клітин, ніж ізоляти Staphylococcus aureus, в яких відсутній ген mecA (mecA-).

Ключові слова: МRSA, радіус клітин бактерій, mecA+, mecA-, скануюча електронна мікроскопія.

Повний текст (PDF, англ)