Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):39-48.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.039

Фізико-хімічні та цитотоксичні властивості позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7724

Н.І. Федосова1, Н.Л. Черемшенко1, К.І. Гетьман2, Т.В. Симчич1, А.В. Чумак1,
В.О. Шляховенко1, І.М. Воєйкова1, Г.В. Діденко1

1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
вул. Васильківська, 45, Київ, 03022, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити хімічний склад, вуглеводну специфічність та фізико-хімічні властивості позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ B-7724. Методи. Для оцінки фізико-хімічних та ряду біологічних властивостей лектину, виділеного з культуральної рідини бактерій штаму B. subtilis ІМВ В-7724, використані біохімічні, спектрофотометричні, імунологічні, культуральні методи. Молекулярну масу лектину визначали методом электрофорезу в поліакриламідному гелі. Аналіз елементного складу проводили з використанням аналізатору Perkin-Elmer 2400 CHNS. Термостабільність лектину та стійкість до зміни pH досліджували за результатами гемаглютинуючої активності. Цитотоксичну активність зразків лектину оцінювали в МТТ-тесті. Статистичну обробку результатів проводили з використанням t-критерію Ст’юдента. Результати. Отриманий бактеріальний лектин є глікопротеїном (білок – 86,0%, вуглеводи – 7,0%) з молекулярною масою 18–20 кДа. Елементний склад: вуглець – 34,00%, водень – 7,04%, азот – 16,61%, кисень – 42,35%. В амінокислотному складі превалюють лейцин та ароматичні амінокислоти (тирозин і фенілаланін). Найвищу спорідненість лектин B. subtillis ІМВ В-7724 виявляв до N-ацетилнейрамінової та N-гліколілнейрамінової кислот (мінімальні інгібуючі концентрації вуглеводів – 0,3 мМ). Лектин має високу термостабільність, стійкий до зміни рН середовища, стабільний при зберіганні протягом тривалого часу. Висновки. Одержані результати можуть скласти підґрунтя для подальшого дослідження напрямків і методів використання лектину B. subtilis IMB B-7724 в клінічних умовах.

Ключові слова: лектин, Bacillus subtilis ІМВ B-7724, фізико-хімічні властивості, вуглеводна специфічність, стабільність, цитотоксична активність.

Повний текст (PDF, англ)