Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):3-11.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.003

Ефективність застосування комплексного бактеріального препарату Азогран у захисті картоплі
від колорадського жука в залежності від стадії його розвитку

І.К. Курдиш, А.А. Рой, І.А. Скороход

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Колорадський жук (Leptinotarsa decemlineana Say) особливо небезпечний фітофаг картоплі. Метою даної роботи було дослідження впливу комплексного гранульованого бактеріального препарату Азогран і його компонентів на поширення колорадського жука в фітоценозі картоплі. Методи. Дослідження проводили при вирощуванні картоплі сорту Слов’янка в умовах дрібноділянкових і лабораторних експериментів. До складу комплексного гранульованого препарату Азогран входять азотфіксувальні бактерії Azotobacter vinelandii ІMВ B-7076, фосфатмобілізувальні бактерії Bacillus subtilis ІMВ B-7023 і глинистий мінерал бентоніт. В 1 г препарату міститься понад 108 життєздатних бактерій кожного штаму. Одна гранула препарату – 0,25 г. Вплив препарату Азогран, його компонентів і метаболіту B. subtilis ІMВ B-7023 4-гідроксіфенілоцтової кислоти (4-ГФУК) на виживання личинок колорадського жука проводили в лабораторних умовах. Результати. Показано, що застосування комплексного бактеріального препарату Азогран, бактерій B. subtilis ІMВ B-7023 і їх метаболіту 4-ГФОК в фітоценозі картоплі значно знижує поширення в ньому імаго колорадського жука, а також кількість яйцекладок на листковій поверхні рослин. Обробка яйцекладок цього фітофага даним препаратом і зазначеними його компонентами істотно знижує кількість личинок на листках. Обробка личинок 1–4 стадії розвитку розчинами 4-ГФУК в концентрації 0,5–50,0 мкг/мл, а також суспензією бактерій B. subtilis ІМВ В-7023 або їх культуральним середовищем (без клітин) призводить до значної загибелі личинок. Висновки. Застосування комплексного бактеріального препарату Азогран, а також його компонента – бактерій B. subtilis IMВ B-7023 в фітоценозі картоплі стимулює ріст рослин, істотно знижує поширення в ньому колорадського жука і кількість яйцекладок на листковій поверхні. Обробка личинок колорадського жука 1–4 стадії розвитку суспензією бактерій B. subtilis ІMВ B-7023, а також їх метаболітом 4-ГФОК призводить до загибелі понад 65% личинок цього фітофага. Отримані результати свідчать про перспективність застосування комплексного бактеріального препарату Азогран при вирощуванні картоплі.

Ключові слова: комплексний бактеріальний препарат Азогран, картопля, поширення колорадського жука і його личинок.

Повний текст (PDF, англ)