2021, том 83, №1

doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01

Експериментальні праці 

Ефективність застосування комплексного бактеріального препарату Азогран у захисті картоплі від колорадського жука в залежності від стадії його розвитку
Курдиш І.К., Рой А.А., Скороход І.А.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):3-11.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.003

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вплив сумісного культивування на ріст та антагоністичну активність штамів Lactobacillus plantarum
Гармашева I.Л., Василюк O.M., Олещенко Л.T.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):12-20.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.012

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Мікробіота ризосфери зернових культур
Карпенко В.П., Полторецький С.П., Любич В.В., Адаменко Д.М., Кравець І.С., Притуляк Р.М., Кравченко В.С., Патика Н.І., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):21-31.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.021

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Симбіотичні властивості Sinorhizobium meliloti та продукування етилену рослинами люцерни на ранніх етапах формування симбіозу за різного водозабезпечення та обробки насіння лектином
Михалків Л.М., Коць С.Я., Жемойда А.В., Коць Т.А.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):32-38.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.032

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Фізико-хімічні та цитотоксичні властивості позаклітинного лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7724
Федосова Н.І., Черемшенко Н.Л., Гетьман К.І., Симчич Т.В., Чумак А.В., Шляховенко В.О., Воєйкова І.М., Діденко Г.В.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):39-48.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.039

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Бактерицидна та фунгіцидна активність поліетергуанідинійхлориду
Вортман М.Я., Письменна Ю.Б., Чуєнко A.І., Руденко А.В., Третяк В.В., Лемешко В.М., Шевченко В.В.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):49-57.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.049

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Антибіоплівкова дія похідного адамантана щодо Staphylococcus aureus
Гринчук Н.І., Вринчану Н.О., Бухтіарова Т.А., Дудікова Д.М., Короткий Ю.В., Бондаренко Л.Б.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):58-67.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.058

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Порівняння розмірів клітин метицилін-резистентних ізолятів Staphylococcus aureus, в яких присутній та відсутній ген mecA
Бергілевич О., Касянчук В., Кухтин М., Шубін П., Буцик А.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):68-77.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.068

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Використання імуноінформатики для ідентифікації епітопів нуклеокапсидних фосфопротеїнів SARS-COV-2 для розпізнавання цитотоксичними T-лімфоцитами та B-клітинами
Давуд А.А.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):78-86.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.078

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Огляди літератури 

Концепція створення мікробних препаратів для рослинництва
Давранов К., Шуригін В., Самадий С., Джалолова Б.

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):87-100.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.01.087

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


 

Анатолій Леонідович Бойко (пам’яті вченого)

Mikrobiol. Z. 2021; 83(1):87-100. Ukrainian.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Правила для авторів

Повний текст (PDF, англ)