Mikrobiol. Z. 2020; 82(6):94-106. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.06.094

Бур’яни – резерватори вірусів в агробіоценозах зернобобових в Україні

А.М. Кириченко, М.М. Богдан, І.С. Щербатенко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

В огляді наведено аналіз літературних даних щодо поширеності в агроекосистемах України бур’янів – можливих резерваторів вірусів. Представлена інформація щодо найбільш поширених бур’янів-резерваторів шкодочинних вірусів рослин буде корисною для розуміння екології збудників, аналізу епідеміології вірусних захворювань та розробки засобів захисту рослин. Позаяк основними культурами, що вирощуються в Україні, є зернобобові, основна увага зосереджена на бур’янах, поширених саме в агросистемах цих культур. Розглянуто первинні джерела головних збудників вірусних захворювань сої (вірус мозаїки сої, вірус огіркової мозаїки, вірус мозаїки люцерни, вірус кільцевої плямистості тютюну) та квасолі (вірус жовтої мозаїки квасолі, вірус звичайної мозаїки квасолі), а також основні фактори, що сприяють розповсюдженню вірусів в агроценозах.

Ключові слова: віруси рослин, бур’яни-резерватори шкодочинних вірусів рослин, джерела збудників вірусних захворювань зернобобових культур, вектори вірусів зернобобових культур.

Повний текст (PDF, укр)