Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):88-97.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.088

Bacillus thuringiensis ssp. israelensis і контроль інвазивних
видів комарів Aedes aegypti в екосистемах

Т.І. Патика, М.В. Патика

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 13, Київ, 03041, Україна

В огляді представлені матеріали відносно мікробіоконтролю комарів-векторів за допомогою ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis ssp. israelensis (Bti). Контроль інвазивних ектопаразитів є головним питанням охорони здоров`я, оскільки різні види комарів здатні до передачі трансмісивних, у тому числі особливо небезпечних інфекцій людини і тварин (малярія, туляремія, жовта лихоманка, геморагічні лихоманки, лихоманка Денге, тайговий (або кліщовий) енцефаліт, філяріоз, лихоманка Ку, анаплазмоз великої рогатої худоби і немало інших інфекцій та інвазій). Bti розглядають у всьому світі як перспективний мікробний агент, котрий поєднує в собі цільову ефективність у захисних заходах і екологічну безпеку. Вивчення впливу δ-ендотоксинів Bti на кишковий епітелій комарів роду Aedes, пошук і характеристика специфічних рецепторів надзвичайно важливі для розуміння механізму дії і активності ентомоцидних білків, основ патогенного ефекту політипового виду В. thuringiensis. Синергізм, комбінація селективної ларвицидної дії природних штамів Bti у поєднанні з антирезистентними стратегіями захисту демонструють широкий діапазон можливостей їх використання і унікальні еволюційні особливості цієї ендоспорової бактерії в якості сучасного ларвицидного агента по відношенню до популяції Aedes aegypti.

Ключові слова: Bacillus thuringiensis ssp. israelensis, Aedes aegypti, ларвицидні властивості, δ-ендотоксини, ентомоспецифічність.

Повний текст (PDF, англ)