Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):58-64. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.058

Вірусінфікований калюс квасолі та його оздоровлення in vitro за дії ліпосомальних препаратів

О.Г. Коваленко, А.М. Кириченко, О.Ю. Коваленко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою даної роботи є розробка системи оздоровлення квасолі, ураженої вірусами жовтої (ВЖМК) та звичайної мозаїки квасолі (ВЗМК) за комбінування культури калюсу і ліпосомальних препаратів гліканів. Методи. Культивування експлантів і калюсних культур здійснювали в умовах in vitro за загальноприйнятими методами біотехнології рослин. Введення експлантів в культуру in vitro проводили у весняно-літній період. Наявність вірусної інфекції встановлювали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією. Для ідентифікації вірусів використовували вірус-специфічні праймери, які дозволяли ампліфікувати консервативні ділянки гена капсидного білка ВЖМК або ВЗМК. Результати. В результаті виконання роботи отримана та адаптована до випробування антивірусних засобів культура калюсу квасолі, інфікованої вірусом звичайної мозаїки квасолі. Показано, що в процесі тривалого культивування (10–12 тижнів) в присутності ліпосомального препарату, що містив глюкан Ganoderma adspersum (10–100 мг/л) відбувається елімінація вірусу з клітин, про що свідчить відсутність в калюсній тканині послідовності розміром 391 н.п., характерної для гена білка оболонки вірусу. Висновки. В калюсній тканині, отриманій з ВЗМК-інфікованої квасолі, культивованій на середовищі В-5 у присутності ліпосомального глікан-гліколіпідного комплексу (10–100 мг/л) відбувається повне пригнічення репродукції та поступова елімінація вірусу. Отримані дані можуть слугувати передумовою для розробки технології оздоровлення рослин від вірусних інфекцій з використанням калюсної культури та антивірусно-активних глікан-гліколіпідних комплексів на ліпосомальній основі.

Ключові слова: калюсна культура, ліпосоми, вірус жовтої мозаїки квасолі, вірус звичайної мозаїки квасолі.

Повний текст (PDF, укр)