Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):36-40.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.036

Пошук ґрунтових стрептоміцетів – продуцентів антибіотиків до фітопатогенних бактерій

Б.П. Мацелюх, С.Л. Голембіовська, О.І. Бамбура

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Ґрунт є невичерпним джерелом бактерій роду Streptomyces – продуцентів значної більшості відомих антибіотиків, які успішно застосовуються в медицині, ветеринарії і сільському господарстві. Виникнення і поширення резистентності патогенних бактерій до антибіотиків вимагає пошуку нових антибіотичних сполук, здатних подолати дану перешкоду. Мета. Метою даної роботи було виділення зі зразків ґрунту Києва і Київської області стрептоміцетів і дослідження їх антибіотичної активності по відношенню до чотирьох штамів різних видів фітопатогенних бактерій. Методи. Висів суспензії ґрунту в дистильованій воді на тверде кукурудзяно-соєве середовище в чашках Петрі, яке містило триметопрім і ністатин з метою пригнічення росту бактерій і грибів. Антибіотична активність стрептоміцетів перевірялася шляхом накладання дисків агарових культур останніх на газони фітопатогенних бактерій в чашках Петрі. Антибіотики екстрагували з агарових культур стрептоміцетів сумішшю хлороформу і ацетону (2:1), висушували в роторному вакуумному випарникові, розчиняли в етанолі, розділяли і очищували за допомогою тонкошарової хроматографії на алюмінієвих пластинках Silica gel 60 F254 фірми Merck. Спектри поглинання антибіотиків в УФ світлі визначали за допомогою спектрофотометра Beckman DU 8. Результати. Зі зразків ґрунту Києва і Київської області виділено 10 штамів стрептоміцетів, антибіотичну активність яких проти чотирьох штамів фітопатогенних бактерій перевірено за допомогою методу агарових блоків. Три штами стрептоміцетів – В8, СК і КЗ утворювали зони відсутності росту різних фітопатогенів на повноцінному середовищі в чашках Петрі, серед яких найбільш активним був штам СК. Даний штам проявляв антибіотичну активність по відношенню до усіх чотирьох штамів фітопатогенних бактерій – P. syringae 8511, P. carotovorum 8982, C. michiganensis 10 і X. campestris 8003. Висновки. Одержані результати представляють інтерес для дослідження захисту чутливих рослин виділеними антибіотиками від фітопатогенних бактерій в умовах теплиці.

Ключові слова: ґрунтові стрептоміцети, антибіотична активність, фітопатогенні бактерії, тонкошарова хроматографія, спектри поглинання антибіотиків.

Повний текст (PDF, англ)