Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):30-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.030

Інформаційна технологія оцінки кольорових зображень метахромазії волютинових
гранул дріжджів Saccharomyces cerevisiae УКМ Y-517

О.М. Громозова1, Т.Л. Качур1, В.В. Вишневський2, О.С. Сичов2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
просп. Академіка Глушкова, 42, Київ, 03187, Україна

Дослідження присвячене розробці інформаційної технології аналізу кольорових зображень, що є актуальним для оцінки результатів цитохімічних досліджень як в біології, так і в медицині. Мета. Розробка алгоритмів та відповідного програмного забезпечення для якісного та кількісного обліку реакції метахромазії волютинових гранул дріжджів Saccharomyces cerevisiae УКМ Y-517, а також комплексної інформаційної технології для проведення моніторингових досліджень, що базуються на використанні цих мікроорганізмів. Методи. Об’єкт дослідження – дріжджі Saccharomyces cerevisiae УКМ Y-517 з української колекції мікроорганізмів, що культивували впродовж 24 год. при 28°С. Реакцію метахромазії волютинових гранул фіксували при мікроскопіюванні препаратів, забарвлених метиленовим синім за методом Льоффлера. Фотографії клітин у цифровому вигляді передавали до спеціалізованого порталу та обробляли за допомогою комп’ютерного аналізу. Результати. Алгоритм комп’ютерного аналізу зображень складався з 3-х етапів: 1. Визначення (розпізнавання) поодиноких волютинових гранул; 2. Оцінка ступеня метахромазії для окремої гранули; 3. Інтегральна оцінка ступеня метахромазії для всього зображення. Розроблено та апробовано інформаційну технологію для підтримки моніторингу явища метахромазії, що включає отримання цифрових зображень, їх транспорт до віддаленого портального сервера та автоматичну обробку. Інформаційна технологія інтегрована до порталу масштабного біофізичного експерименту «Геліомед». Висновки. Запропонований метод комп’ютерної обробки зображень дозволив дати кількісну та якісну оцінку в автоматичному режимі метахроматичному забарвленню волютинових гранул та підтвердив раніше запропоновану класифікацію цього явища на основі візуальної експертизи.

Ключові слова: волютинові гранули, метахромазія, цифрове зображення, інформаційна технологія, RGB-модель.

Повний текст (PDF, укр)