Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):21-29.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.021

Антагоністична активність Azotobacter vinelandii ІМВ B-7076 щодо фітопатогенних мікроорганізмів

Н.В. Чуйко, А.Ю. Чоботарьов, Я.І. Савчук, І.М. Курченко, І.К. Курдиш

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Бактерії роду Azotobаcter відомі здатністю стимулювати ріст та розвиток рослин. Штам Azotobаcter vinelandii ІМВ B-7076 виділено з ґрунту Житомирської області України. Він є одним із компонентів комплексного бактеріального препарату для рослинництва Азогран. Раніше було встановлено, що A. vinelandii ІМВ B-7076 синтезує біологічно активні речовини, які сприяють розвитку рослин. В той же час антагоністична активність A. vinelandii ІМВ B-7076 щодо фітопатогенів до цього часу була не вивченою, тому це стало метою даної роботи. Методи. Антагоністичну активність A. vinelandii ІМВ B-7076 визначали методами лунок та агарових блоків. Результати. Показано, що A. vinelandii ІМВ В-7076 проявив антагоністичну активність щодо деяких фітопатогенних мікроміцетів. Зокрема, діаметр зон пригнічення росту Alternaria alternata 16861, Fusarium avenaceum 50720, Fusarium verticillioides 50463, Fusarium lactis 50719, Fusarium oxysporum 54201, Fusarium poae 50704 складав 14–37 мм, Bipolaris sorokiniana 16868 і Fusarium solani 50718 – 11–13 мм. Не чутливими до метаболітів азотобактера були Fusarium culmorum 50716 і Fusarium graminearum 50662. Слід зазначити, що антагоністичний вплив проявлявся у пригніченні росту міцелію та формування спор, зміні кольору міцелію мікроміцетів. Відомо, що у процесі культивування на середовищах різного складу метаболізм бактерій та, відповідно, синтез ними біологічно активних речовин може відрізнятися. Показано, що за культивування на середовищі Ешбі антагоністична активність A. vinelandii ІМВ В-7076 проявлялась, однак за застосування середовища Берка зони пригнічення розвитку грибів у деяких випадках були більшими. За дослідження впливу терміну культивування на антагоністичну активність A. vinelandii ІМВ В-7076 щодо A. alternata 16861, F. verticillioides 50463, F. oxysporum 54201 і F. poae 50704 встановлено, що азотобактер проявляв антагонізм до цих мікроміцетів вже з першої доби культивування в середовищі Берка, а впродовж 1–4 діб культивування бактерій зони затримки росту грибів змінювались незначною мірою. Азогран виготовляють на основі бентоніту, до того ж в природних умовах бактерії можуть взаємодіяти з іншими глинистими мінералами, які є компонентами багатьох типів ґрунтів. Глинисті мінерали на 70% складаються з оксиду кремнію і оксиду алюмінію, тому синтетичний діоксид кремнію часто використовують як модельну речовину для досліджень. Мікроорганізми можуть вступати в контактну взаємодію з високодисперсними матеріалами, що часто призводить до змін їх фізіологічних властивостей. Нами з’ясовано, що культивування A. vinelandii ІМВ В-7076 в середовищах із наноматеріалами (діоксидом кремнію, палигорськітом і бентонітом у концентраціях 0,1, 2,0 і 5,0 г/л) не впливало на антифунгальну активність A. vinelandii ІМВ В-7076. Визначено, що A. vinelandii ІМВ В-7076 не проявляв антагоністичної активності до фітопатогенних бактерій Agrobacterium tumefaciens 8628, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 8982, Pseudomonas fluorescens 8573, Pseudomonas syringae pv. syringae 8511, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 13a, Xanthomonas campestris pv. campestris 8003б. Висновки. Досліджений нами штам A. vinelandii ІМВ В-7076 характеризується антагоністичною активністю щодо фітопатогенних мікроміцетів і не проявляє антибактеріальних властивостей до фітопатогенних бактерій. Антифунгальна активність A. vinelandii ІМВ В-7076 як компонента Азограну буде корисною за застосування цього бактеріального препарату в рослинництві.

Ключові слова: Azotobаcter vinelandii ІМВ B-7076, антагоністична активність, антифунгальна активність, фітопатогенні гриби, фітопатогенні бактерії.

Повний текст (PDF, англ)