Mikrobiol. Z. 2020; 82(5):3-10.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.05.003

Морські актинобактерії – продуценти ферментів з α-L-рамнозидазною активністю

Л.Д. Варбанець1, О.В. Гудзенко1, В.А. Иваниця2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65029, Україна

Останніми роками увагу дослідників привертають такі представники глікозидаз, як α-L-рамнозидази (α-L-рамнозид-рамногідролаза – К.Ф. 3.2.1.40). Субстратами їх дії є широко поширені в рослинному світі глікозиди: нарингин, кверцитрин, гесперидин, неогесперидин, рутин, від яких α-L-рамнозидази відщеплюють термінальні залишки L-рамнози, які не відновлюються. Така специфічність α-L-рамнозидаз може бути використана в різних галузях промисловості: харчовій – для поліпшення якості напоїв (зменшення гіркоти в цитрусових соках, посилення аромату вин), а також у виробництві харчових добавок; у фармацевтичній промисловості – для поліпшення біологічних властивостей біофлавоноїдів, зокрема з протизапальною дією. Деякі з них характеризуються кардіо- та радіопротекторною дією, мають антиоксидантні, цитотоксичні, антибактеріальні, антисклеротичні властивості, використовуються в комплексній терапії ішемічної хвороби серця, в тому числі стенокардії. Використання α-L-рамнозидаз у хімічній промисловості пов’язано зі здешевленням виробництва рамнози, а також різних глікозидів і рутинозидів рослинного походження. У доступній нам літературі не виявлено даних щодо продуцентів α-L-рамнозидаз у представників актинобактерій, які, як відомо, синтезують широкий спектр біологічно активних сполук, включаючи антибіотики, ферменти. Мета. Вивчити здатність актинобактерій, виділених з води і донних осадів Чорного моря продукувати α-L-рамнозидази, а також дослідити властивості найбільш активного продуцента. Методи. Глікозидазні активності визначали методами Romero і Davis, білок – методом Lowry. Результати. Вивчення 12 глікозидазних активностей у 10 штамів актинобактерій, виділених з донних осадів Чорного моря показало, що 6 досліджених штамів проявили здатність синтезувати фермент з α-L-рамнозидазною і β-D-гюкозидазною активністю. Дослідження показали, що найвищу α-L-рамнозидазну активність (0,14 од/мг білка) виявив ізолят Аcty 5 з оптимумом рН 7.0 і температурним оптимумом 38°С. Ферментний препарат виявляв субстратну специфічність як до природних (рутин, нарингин, неогесперидин), так і синтетичних (p-нітрофенільних похідних L-рамнози і D-глюкози) субстратів. Висновки. Серед морських актинобактерій виявлений перспективний ізолят Acty 5 з високою α-L-рамнозидазною і низькою β-D-гюкозидазною активністю. Бактерії, що мають активність двох ферментів розширюють можливості їх практичного використання.

Ключові слова: актинобактерії, Чорне море, α-L-рамнозидаза.

Повний текст (PDF, англ)