Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):94-109.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.04.094

Практично цінні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих
актинобактеріями роду Rhodococcus

Т.П. Пирог1,2, Н.М. Петренко1, О.І. Скроцька1, О.І. Палійчук1,
Т.А. Шевчук2, Г.О. Іутинська2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Нині мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР), завдяки їх поверхнево-активним та емульгувальним властивостям, високій антимікробній, антиадгезивній активності та здатності руйнувати біоплівки, є об’єктами інтенсивних досліджень. В огляді наведені сучасні дані літератури про властивості ПАР, синтезованих актинобактеріями роду Rhodococcus, що визначають їх практичну цінність. Інтерес дослідників до поверхнево-активних речовин родококів зумовлений насамперед їх ключовою роллю у деструкції ксенобіотиків (аліфатичних, гетероциклічних та поліциклічних ароматичних вуглеводнів). Нечисельними на теперішній час залишаються відомості про антимікробну та антиадгезивну активність ПАР представників роду Rhodococcus, тоді як імуно-модулюючі властивості цих продуктів мікробного синезу досліджуються активніше, ніж інших відомих у світі мікробних ПАР. Наведено дані власних експериментальних досліджень щодо практично цінних властивостей ПАР, синтезованих штамом Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017. На відміну від поверхнево-активних речовин інших родококів, ПАР штаму ІМВ Ас-5017 є препаратами мультифункціонального призначення, оскільки крім високої ефективності деструкції нафтових забруднень, у тому числі й комплексних з важкими металами, ПАР характеризуються високою антимікробною та антиадгезивною активністю, у тому числі й здатністю до деструкції біоплівок.

Kлючові слова: родококи, поверхнево-активні речовини, деструкція ксенобіотиків, антимікробна та антиадгезивна активність, руйнування біоплівок, імуномодулюючі властивості.

Повний текст (PDF, англ)