p>Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):41-52.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.04.041

Ендофіти лікарських рослин як агенти біоконтролю проти хвороб,
викликаних Fusarium

В. Шуригін1, Д. Егамбердіева1, С. Самадій1, Г. Мардонова1, К. Давранов2

1Національний Університет Узбекистану
вул. Університетська, 4, Ташкент, 100174, Узбекистан

2Інститут Мікробіології АН РУз
вул. Кадирій, 7Б, Ташкент, 700128, Узбекистан

Мета. Метою даного дослідження було виявлення бактеріальних ендофітів, виділених з деяких лікарських рослин, які пригнічують ріст фітопатогенних грибів Fusarium solani і Fusarium oxysporum. Методи. Бактеріальні ендофіти виділяли з пагонів і коренів лікарської шавлії (Salvia officinalis L.), фенхелю (Foeniculum vulgare Mill.), пижми (Tanacetum vulgare L.), календули лікарської (Calendula officinalis L.), ірису болотного (Iris pseudacorus L.), хрону (Armoracia rusticana G. Gaertn., B.Mey. & Scherb.). Ендофіти виділяли після подрібнення поверхнево стерилізованих коренів або пагонів, розведення клітинного соку в фосфатному буфері і розподілу суспензії на триптон-соєвому агарі. Вирощені колонії пересівали через 4 доби. Ендофіти перевіряли на антагоністичну активність проти фітопатогенних грибів F. solani і F. oxysporum на чашках Петрі з використанням середовища Чапека. Ендофіти були досліджені також на здатність до біологічного контролю тих же фітопатогенних грибів в горшкових експериментах. Грунт був заражений грибами, а насіння бавовни і огірка були інокулювані ендофітами. Кількість рослин, що вижили, визначали через 4 тижні після посіву. Бактеріальні ізоляти ідентифікували з використанням аналізу гена 16S рРНК. Для виділення ДНК був використаний метод теплової обробки. Отриману ДНК використовували як матрицю для аналізу гена 16S рРНК. Секвенування здійснювали з використанням готового реакційного комплекту ABI PRISM BigDye 3.1 (Applied Biosystems). Послідовності 16S рРНК були ідентифіковані з використанням BLAST і порівняні з банком даних нуклеотидів GenBank від NCBI. Штами були перевірені на продукування HCN, гідролітичних ферментів (хітинази, ліпази і протеази) і сідерофори. Всі експерименти були проведені в 3 повторностях. Результати. Всього нами було виділено 151 ізолят з 6 лікарських рослин. З усіх виділених ендофітів тільки 20 ізолятів інгібували гриби F. oxysporum, F. solani або їх обидва. При проведенні експериментів в горщиках найбільш ефективними бактеріальними ізолятами з біоконтролюючою активністю щодо хвороби, викликаної F. oxysporum на бавовнику, були HRT18, AST3, BST3 і FST7. Найбільш ефективними бактеріальними ізолятами, які проявляли біоконтролюючу активність щодо хвороби, викликаної F. solani на огірку, були KRT5, FRT13, FRT12, CST6, BST10. В цілому було ідентифіковано 20 бактеріальних ізолятів з використанням аналізу гена 16S рРНК: Serratia ficaria KRT5, Raoultella ornithinolytica KRT12, Agrobacterium tumefaciens HRT9, Klebsiella oxytoca BST12, Pseudomonas putida FRT13, Pseudomonas kilonensis FRT12, Pseudomonas lini FRN1, Agrobacterium vitis HRT14, Bacillus toyonensis HRT5, Pseudomonas azotoformans HRT18, Pseudomonas syringae AST3, Klebsiella pneumoniae BST3, Xanthomonas translucens HRT10, Enterobacter ludwigii KRT16, Paenibacillus typhae KRN1, Pseudomonas extremaustralis CST6, Pseudomonas oryzihabitans FST7, Pseudomonas chlororaphis BST10, Agrobacterium vitis KRN2, Pseudomonas jessenii BRT3. Було виявлено, що всі штами, які здатні пригнічувати ріст фітопатогенних грибів, можуть продукувати щонайменше одну з тестованих речовин – HCN, сідерофори, хітиназу, протеазу і ліпазу, які розглядають як протигрибкові і за допомогою яких може бути реалізований біологічний контроль. Висновки. Штами, які мають високу біоконтролюючу активність щодо фітопатогенних грибів, можуть бути запропоновані для використання у складі біофунгіцидів після польових експериментів.

Ключові слова: лікарські рослини, ендофіти, бактерії, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, інгібування росту.

Повний текст (PDF, англ)