Mikrobiol. Z. 2020; 82(4):31-40.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.04.031

Синергізм антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин
Nocardia vaccinii IMV B-7405 в суміші з ефірними оліями

Т.П. Пирог1,2, Л.В. Ключка1, І.В. Ключка1, Т.А. Шевчук2, Г.О. Іутинська2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Підвищення антибіотикорезистентності патогенних мікроорганізмів стимулювало пошук альтернативних антибіотикам речовин природного походження, якими є ефірні олії та нетоксичні біодеградабельні мікробні поверхнево-активні речовини. Мета. Дослідити антимікробну та антиадгезивну активність суміші ефірних олій та поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на різних олієвмісних середовищах. Методи. N. vaccinii ІМВ В-7405 вирощували у середовищі, що містило як джерело вуглецю рафіновану соняшникову олію, а також олію після смаження картоплі «фрі», картоплі селянської та м’яса. Поверхнево-активні речовини екстрагували з супернатанту культуральної рідини модифікованою сумішшю Фолча. Антимікробну дію ефірних олій чайного дерева, кориці та лемонграсу, поверхнево-активних речовин та їх суміші аналізували за показником мінімальної інгібуючої концентрації. Для оцінки синергічної дії поверхнево-активних речовин та ефірних олій використовували показник фракційної інгібуючої концентрації. Ступінь руйнування бактеріальних і дріжджових біоплівок за дії поверхнево-активних речовин, ефірних олій та їх суміші визначали спектрофотометричним методом. Результати. Встановлено, що поверхнево-активні речовини, синтезовані N. vaccinii ІМВ В-7405 на усіх олієвмісних субстратах, проявляли синергічну антимікробну та антиадгезивну активність з досліджуваними ефірними оліями. Мінімальні інгібуючі концентрації суміші ПАР з оліями щодо бактерій (Bacillus subtilis БТ-2 (спори), Escherichia coli ІЕМ-1, Staphylococcus aureus БМС-1) і дріжджів (Candida albicans Д-6, Candida utilis БВС-65 та Candida tropicalis PE-2) становили 2–20 мкг/мл і були значно нижчими, ніж кожної сполуки окремо (156–625 і 8–80 мкг/мл для ефірних олій та поверхнево-активних речовин відповідно). Деструкція бактеріальних і дріжджових біоплівок за дії суміші поверхнево-активних речовин (20–40 мкг/мл) і ефірних олій (20–40 мкг/мл) була в 1,3–2,9 разів вищою порівняно з використанням кожного компоненту окремо в аналогічних концентраціях. Висновки. Наведені дані засвідчують можливість використання суміші ефірних олій та поверхнево-активних речовин не лише для зниження їх мінімальних інгібуючих концентрацій, а й як ефективних антимікробних та антиадгезивних агентів.

Kлючові слова: Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, ефірні олії, синергічна дія, антимікробна активність, руйнування біоплівок.

Повний текст (PDF, англ)