Mikrobiol. Z. 2020; 82(3):71-84.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.03.071

Бактеріоцини деяких груп грамнегативних бактерій

O.І. Балко, O.Б. Балко, Л.В. Авдєєва

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Проаналізовано результати досліджень бактеріоцинів грамнегативних бактерій – кілерних факторів, які характеризуються потужною антимікробною активністю, вузько направленим спектром дії і безпечністю для макроорганізму. Бактеріоцини, особливо грамнегативних бактерій, досліджені вкрай неоднаково і, в більшості випадків, недостатньо, а наявна інформація не систематизована. В наведеній роботі зроблено акцент на бактеріоцинах, активних щодо фітопатогенних бактерій, які можуть бути використані в рослинництві як самостійні засоби впливу, а також на кілерних факторах морських мікроорганізмів, застосування яких у водному господарстві припустиме лише разом із їх мікроорганізмами-продуцентами.

Kлючові слова: бактеріоцини, фітопатогенні бактерії, рослинництво, морські мікроорганізми, водне господарство.

Повний текст (PDF, англ)