Mikrobiol. Z. 2020; 82(3):45-54. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.03.045

Оцінка токсичності впливу фунгіцидів на бульбочкові бактерії
Bradyrhizobium japonicum у чистій культурі

Н.А. Воробей, К.П. Кукол, С.Я. Коць

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17, Київ, 03022, Україна

Мета. Оцінити ступінь чутливості штамів бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum до фунгіцидів контактно-системної дії Максим ХL, Cтандак Топ, Февер, Аканто Плюс та Бенорад, що сприятиме вирішенню питання сумісності хімічних засобів захисту рослин з інокуляцією насіння бактеріальними препаратами. Методи. Чутливість бульбочкових бактерій до впливу фунгіцидів вивчали методом лунок, висічених у пластинках агаризованого середовища, яке засівали суцільним газоном бульбочкових бактерій згідно з загальноприйнятими мікробіологічними методами. Контролем слугували лунки з 80 мкл стерильної водопровідної води, розміщені в центрі агарової пластинки. Результати. Досліджувані штами бульбочкових бактерій B. japonicum у різній мірі чутливі до діючих речовин препаратів із фунгіцидним ефектом Стандак Топ, Февер, Аканто Плюс та Максим ХL за використання 1 та 2 виробничих норм. Як малочутливі до 1 норми Бенораду оцінено штами – 634б, 646, 631, 71m, 48, 532C, 191, РС07, РС08, РС09, РС10, РС11 B. japonicum, проте для більшості штамів подвійна норма Бенораду є токсичною, за виключенням B. japonicum 71m, РС07, РС10 (малочутливі). Висновки. Штучне моделювання впливу однієї та двох виробничих норм фунгіцидів Максим ХL, Стандак Топ, Февер, Аканто Плюс та Бенорад на бульбочкові бактерії дало можливість визначити ступінь їх стійкості до вказаних препаратів та виявити найбільш резистентні ризобії з метою подальшого їх застосування у технологіях вирощування сої.

Ключові слова: бульбочкові бактерії, Bradyrhizobium japonicum, фунгіциди, Максим ХL, Стандак Топ, Февер, Аканто Плюс, Бенорад.

Повний текст (PDF, укр)