Mikrobiol. Z. 2020; 82(2):60-66.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.02.060

Антагонізм штамів Streptomyces species 26UF7 та 35NG3 до
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102

С.Л. Голембіовська, О.І. Бамбура, Т.В. Вольська, Б.П. Мацелюх

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Екологічні шляхи вирішення питання опортунізму рослин до бактеріального раку помідор. Мета. Пошук стрептоміцетів-антагоністів проти Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 102 та дослідження їх впливу на інфекційний процес у помідорів в умовах теплиці. Результати. 36 (45%) грунтових стрептоміцетів з 80 мали антагоністичну активність проти C. michiganensis 102. Відібрані варіанти Streptomyces sp. 26Uf7 та 35NG3 демонстрували високі та стабільні показники проти фітопатогеної бактерії in vitro. Передпосівна обробка фільтратом ферментації досліджуваних стрептоміцетів вдвічі підвищувала схожість інфікованого C. michiganensis 102 насіння помідорів сорту «Вишенька». Однак, вона не сприяла стійкості рослин до захворювання після механічного інфікування листків помідорів в ювенільному періоді. В загальному метаболіти штамів Streptomyces sp. 26 Uf7 та 35 NG3 сприяли підвищенню врожайності помідорів, хоча повністю не нівелювали вплив інфекції в умовах теплиці. Висновки. Показано, що метаболіти штамів Streptomyces sp. 26Uf7 та 35NG3 з високими показниками антагонізму проти C. michiganensis 102 in vitro вдвічі підвищували схожість насіння та врожайність помідор сорту «Вишенька» і мали 75% ефективність проти фітопатогенної бактерії в умовах теплиці.

Ключові слова: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, бактеріальний рак, антагонізм стрептоміцетів.

Повний текст (PDF, англ)