Mikrobiol. Z. 2020; 82(2):51-59. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.02.051

Глікозидазна та протеолітична активність мікроміцетів, виділених з
Чорнобильської зони відчуження

Н.В. Борзова, О.В. Гудзенко, Л.Д. Варбанець, Л.Т. Наконечна, Т.І. Тугай

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Дослідження мікроміцетів екстремальних екосистем представляють інтерес як з точки зору вивчення механізмів адаптаційних процесів, так і у зв’язку з їхнім високим біотехнологічним потенціалом. Мета. Дослідити α-L-рамнозидазну, манан-деградувальну та протеолітичну активності культур мікроміцетів, виділених з грунтів Чорнобильської зони відчуження. Методи. Як субстрат для визначення α-L-рамнозидазної активності використовували нарингін, для α-галактозидазної – п-нітрофеніл-α-D-галактопіранозид, а для β-мананазної – галактоманан гуару. Скринінг протеолітичних активностей проводили з використанням 10% желатинового середовища та 1% казеїнового агару. Результати. Показано, що 42% досліджених штамів проявляли α-L-рамнозидазну (0,01–1,1 од/мл), 75 % − α-галактозидазну (0,05–3,0 од/мл), 50 % – β-мананазну (0,5–45 од/мл) та 74% – протеолітичну активності. Всі глікозидазні активності були відмічені у Eupenicillium pinetorum, Trichoderma viride, Eurotium herbariorum, Aspergillus flavipes, Aspergillus ochraceus, Aspergillus flavus, Penicillium adametzii, Penicillium decumbens, Penicillium restrictum, Penicillium variabile, Penicillium verrucosum. Висновки. Встановлена висока деградувальна активність штамів A. flavipes, P. decumbens, P. clavigerum, P. restrictum, P. roseopurpureum, P. sacculum щодо субстратів, які містять термінальні залишки рамнози та галактози, продемонстрована здатність гідролізувати галактоманан, казеїн та желатину. Показано, що техногенно забруднені території можуть бути джерелом нових продуцентів біотехнологічно важливих ензимів.

Ключові слова: мікроміцети, α-L-рамнозидазна, β-мананазна, α-галактозидазна, протеолітична активності.

Повний текст (PDF, укр)