Mikrobiol. Z. 2020; 82(2):14-21. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.02.014

Кератинолітична активність антарктичних штамів бактерій

К.В. Авдіюк1, Л.Д. Варбанець1, А.Є. Березкіна2,3, А.Ю. Утєвський2,3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Національний антарктичний науковий центр МОН України
бульв. Тараса Шевченка, 16, Київ, 01601, Україна

3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

Щорічно в оточуюче середовище як побічний продукт агропромислової переробки потрапляють мільйони тонн кератинвмісної сировини у вигляді пір’я, вовни, волосся та ін., яка важко розщеплюється звичайними протеазами, такими як пепсин, трипсин і папаїн. Тому пошук ефективних продуцентів кератинолітичних ензимів, які змогли б розщепити ці важкодоступні білки, є актуальною темою досліджень. Мета. Дослідити здатність бактеріальних ізолятів, які були виділені з м’яких тканин і кишкової трубки молюсків Nacella concinna, відібраних поблизу Української антарктичної станції “Академік Вернадський”, виявити казеїнолітичну і кератинолітичну активності. Методи. Об’єктами досліджень були 21 бактеріальний ізолят. Культури вирощували на 4 рідких поживних середовищах, які відрізнялись за джерелом вуглецю і азоту, а також наявністю або відсутністю NaCl. Ензиматичні активності визначали у супернатанті культуральної рідини. Для визначення кератинолітичної і казеїнолітичної активності як субстрати використовували знежирене пір’я та казеїн відповідно. Результати. Показано, що найвищий рівень казеїнолітичної активності демонстрували бактеріальні ізоляти 13c/6 та 15c/1, виділені з кишкової трубки молюсків за температури не лише 19°С (0,082 Од/мл і 0,027 Од/мл відповідно), а і 28°С (0,074 Од/мл і 0,064 Од/мл відповідно). Найвищий рівень кератинолітичної активності за температури 19°С виявляли культури 16b/2, 17b/1 і 10b/2 (15 Од/мл, 14 Од/мл і 8 Од/мл), виділені з м’яких тканин, і культури 9c/3, 5c/1 (14 Од/мл, 7 Од/мл відповідно), виділені з кишкової трубки молюсків. За температури 28°С найвищу кератинолітичну активність проявляли бактеріальні ізоляти 6c/1 і 2b/5 (9 Од/мл і 8 Од/мл відповідно), виділені з кишкової трубки і м’яких тканин молюсків. Найчастіше кератинолітична активність була виявлена у культур, виділених з молюсків, які були відібрані з протоки Skua Creek (13c/6, 15c/1, 16b/2 і 17b/1) і каналу Meek (2b/5, 5c/1, 6c/1, 9c/3). Висновки. За температури 28°С більша кількість культур синтезує ферменти з кератинолітичною активністю (від 1 до 9 Од/мл), однак за температури 19°С рівень цієї активності значно вищий (від 1 до 15 Од/мл). Показано, що лише 5 бактеріальних ізолятів при вирощуванні за температури 28°С виявляли казеїнолітичну активність на рівні від 0,011 до 0,074 Од/мл, в той час, як за температури 19°С значно більша кількість (10) культур її проявляла (від 0,01 до 0,082 Од/мл).

Ключові слова: бактеріальні ізоляти, молюски (Nacella concinna), Антарктика, кератинолітична активність, казеїнолітична активність.

Повний текст (PDF, укр)