Mikrobiol. Z. 2020; 82(1):62-73. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.01.062

Симбіонтні мікробні угруповання комах: функціонування та ініціація потенціалу
ентомопатогенної дії на прикладі Bacillus thuringiensis

М.В. Патика, Т.І. Патика

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

В огляді наведено сучасні літературні дані та власні експериментальні дослідження щодо мікросимбіонтів, які функціонують, циркулюють та проявляють різнорівневу експресію ентомопатогенної дії в організмах різних видів комах. На сьогодні особливу наукову та практичну цінність мають комплексні роботи щодо скринінгу, дослідження біому спорових бактерій Bacillus thuringiensis в різних еконішах, аналізу їх специфічних ентомотоксичних взаємодій з цільовим макроорганізмом. Екзоклітинний мікробіом здорових та хворих комах локалізується, в основному, на покривах, ротовому апараті та в кишечнику і найчастіше перерозподіляється у черевній порожнині та внутрішніх органах господаря. Мікробний екзометагеном більш складний і функціонально різноманітніший за внутрішньоклітинний, тому широко досліджується і використовується у мікробіологічному контролі фітофагів. Актуальний науковий напрямок таких досліджень розвивається з поглибленням знань щодо експресії генів Cry B. thuringiensis та регуляторних факторів, що діють на транскрипційному, посттранскрипційному, метаболічному і посттрансляційному рівнях. Тому система «ентомопатогенні бактерії B. thuringiensis – фітофаг» розглядається як ефективна модель для вивчення взаємодії та еволюційної екології бактеріальної вірулентності.

Ключові слова: мікробіом, бактеріальні симбіонти, ентомопатогенні бактерії B. thuringiensis, мікробіологічний контроль.

Повний текст (PDF, укр)