Mikrobiol. Z. 2020; 82(1):22-32. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.01.022

Біологічні властивості ентерококів і лактококів, ізольованих з
традиційних кисломолочних продуктів України

І.Л. Гармашева, Н.К. Коваленко, Л.Т. Олещенко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Метою роботи було вивчити біологічні властивості штамів ентерококів, що були ізольовані з традиційних кисломолочних продуктів та оцінити їх потенціал як заквасочних культур в порівнянні зі штамами лактококів. Методи. Здатність до росту при різних температурах та стійкість до NaCl визначали з використанням традиційних мікробіологічних методів. Рівень кислотоутворення визначали за зміною рН молока через 6 і 8 год культивування при температурі 30°C. Результати. Здатність до росту при 10°С виявили 66,3% штамів ентерококів і 73,4% штамів лактококів, до росту при 45°С – 30,8% і 15,0% штамів відповідно. Стійкість до 6,5% NaCl була притаманна лише 10,3% штамів ентерококів і 3,5% – лактококів. Штами ентерококів, стійкі до 6,5% NaCl, найчастіше були ізольовані зі зразків бринзи, найрідше – зі сквашеного молока. Стійкі до 6,5% NaCl лактококи були виділені з сиру кисломолочного і бринзи. Швидкі кислотоутворювачі були виявлені як серед лактококів (44% штамів), так і серед ентерококів (15% штамів). Співставлення визначених раніше профілів антибіотикорезистентності штамів ентерококів з даними щодо їх швидкості кислотоутворення показало, що серед штамів ентерококів, перспективних як заквасочні культури, лише три штами (8,4%) виду E. durans були стійкими до 1–2 препаратів – інгібіторів транскрипції і синтезу нуклеїнових кислот, 52,8% штамів були резистентними до 2–8 препаратів – інгібіторів синтезу білка і нуклеїнових кислот, а 38,8 % – були стійкими до 4–9 антибіотиків, різних за механізмом дії, включаючи ванкоміцин. Висновки. За інтенсивністю кислотоутворення культури ентерококів аналогічні лактококам, що свідчить про можливість їх використання у приготуванні кисломолочних продуктів. Стійкість досліджених штамів ентерококів до антибіотиків не відповідає вимогам до промислових штамів і вказує на необхідність обов’язкового дослідження наявності факторів вірулентності, зокрема, антибіотикорезистентності, у потенційно заквасочних культур.

Ключові слова: ентерококи, лактококи, стійкість до NaCl, кислотоутворення, кисломолочні продукти.

Повний текст (PDF, укр)