Mikrobiol. Z. 2020; 82(1):13-21. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj82.01.013

Кератинолітична і α-L-рамнозидазна активність бактеріальних ізолятів, виділених із черевоногих молюсків
Nacella concinna (Nacellidae) – мешканців Антарктики

Л.Д. Варбанець1, А.Є. Березкіна2,3, К.В. Авдіюк1, О.В. Гудзенко1,
Т.В. Булигіна1, М.А. Хархота1, А.Ю. Утєвський2,3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Національний антарктичний науковий центр МОН України
бульв. Тараса Шевченка, 16, Київ, 01601, Україна

3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
майдан Свободи, 4, Харків, 61022, Україна

Екстремофільні мікроорганізми, що мешкають в полярних районах Арктики й Антарктики, володіють адаптованою до холоду ферментною системою. Завдяки високій активності і стабільності при низьких температурах такі ферменти можуть використовуватися в промислових процесах, що має економічні переваги. Тому скринінг мікроорганізмів на наявність таких важливих в практичному відношенні ферментів, як протеолітичні і гліколітичні, є актуальною проблемою сьогодення. Мета. Виділити мікроорганізми з молюсків Nacella concinna (Strebel, 1908), які є поширеними мешканцями вод Антарктики, та виявити серед них продуценти протеолітичних і гліколітичних ферментів, зокрема α-L-рамнозидази. Методи. Загальну протеолітичну (казеїнолітичну) активність визначали методом Aнсона в модифікації Петрової, кератиназну активність продуктів гідролізу кератинвмісної сировини - за поглинанням в УФ при 280 нм, α-L-рамнозидазну активність - методом Davis. Результати. Показано, що із культуральних рідин 34 досліджених штамів 26 (76,4%) виявили кератинолітичну активність (КерА). Рівень КерА варіював від 1 до 4 U, як на середовищі з мальтозою і желатином у якості субстрату, так і на середовищі із додаванням пір’я як основного джерела вуглецю і азоту. Найвищу КерА (4 U) спостерігали в культуральних рідинах штамів 8а/1 і 8а/2, які були виділені з одного джерела – донних відкладень протоки Skua Creek (Аргентинські острови), глибина 10 м. Внаслідок скринінгу продуцентів α-L-рамнозидази серед 34 штамів була виявлена активність (від 0,0025 до 0,11 од/мг білка) у 8 штамів (23,5%), в той час як в культуральній рідині штамів 1/9 та 5/4 вона була слідовою. Максимальна α-L-рамнозидазна активність виявлена в культуральній рідині штамів 3/4 та 3/1 (0,11 та 0,095 од/мг білка, відповідно), які були ізольовані зі змиву раковин молюска з акваторії острову Уругвай (глибина 16 м), а також штаму 1/11 (0,085 од/мг білка), ізольованого із м’яких тканин того ж молюска. Висновки. Із молюсків Nacella concinna − мешканців вод Антарктики − виділено продуценти протеолітичних ( кератинолітичних) і гліколітичних (α-L-рамнозидаз) ферментів.

Ключові слова: бактерії – мешканці молюсків Антарктики, кератинолітична та α-L-рамнозидазна активності.

Повний текст (PDF, укр)