Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):97-109.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.06.097

Бактеріоцини Pseudomonas aeruginosa з низькою молекулярною масою

Балко О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було дослідження здатності культур Pseudomonas aeruginosa синтезувати бактеріоцини з низькою молекулярною масою, встановлення їх природи і належності до певної групи антимікробних речовин. Методи. Об’єктом дослідження були речовини, синтезовані 6 штамами Pseudomonas aeruginosa – високоактивними продуцентами бактеріоцинів. Виділення речовин з низькою молекулярною масою здійснювали методом діалізу через напівпроникну мембрану з діаметром пор 15 кДа. Належність отриманих речовин до бактеріоцинів перевіряли за допомогою впливу на власні штами-продуценти, обробкою трипсином (1 мг/мл), виявлення спектрів їх поглинання. Досліджувані речовини концентрували висолюванням сульфатом амонію, методом білкового електрофорезу визначали їх молекулярну масу. Результати. Проведення діалізу лізатів P. aeruginosa протягом 3-х та 10-ти діб показало, що досліджувані культури здатні виділяти низькомолекулярні речовини, які проникають через пори діалізної мембрани з порогом відсічення 15 кДа. Тривалість виділення та активність даних речовин для кожного штаму відрізнялись, але в усіх випадках максимальною активністю характеризувались діалізати першої доби з тенденцією до зниження даних показників у наступні періоди відбору. Виявлені речовини не проникали через діалізну мембрану з порогом відсічення 6–8 кДа, не впливали на власні штами-продуценти, втрачали активність після обробки трипсином (1 мг/мл). Піки їх поглинання становили 205–210 нм, що є характерним для пептидних зв’язків білків. Отримані дані дозволили віднести виявлені речовини до бактеріоцинів з низькою молекулярною масою. Проведення білкового електрофорезу виявило у їх складі єдиний пептид з молекулярною масою 9 кДа. Висновки. Для досліджуваних культур P. aeruginosa характерним є виділення низькомолекулярних, мікроцинподібних бактеріоцинів молекулярною масою близько 9 кДа. Вказані речовини можуть бути асоційовані з піоцинами S-типу, які також синтезуються даними штамами.

Ключові слова: піоцини з низькою молекулярною масою, мікроцин II-подібні бактеріоцини, Pseudomonas aeruginosa, очистка методом діалізу, піки поглинання при 205–210 нм.

Повний текст (PDF, англ)