Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):69-82. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.06.069

Імуномодулювальна дія пробіотичного штаму Lactobacillus casei ІМВ В-7280
за фізіологічної норми в експериментальних тварин

Лазаренко Л.М., Бабенко Л.П., Співак М.Я.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було визначення імуномодулювальної дії штаму Lactobacillus casei В-7280 за фізіологічної норми шляхом дослідження його впливу на функціональну активність клітин фагоцитарної системи, фенотиповий склад лімфоцитів селезінки та рівень про- і протизапальних цитокінів у сироватці крові експериментальних тварин. Методи. Штам В-7280 вводили інтактним імунодефіцитним мишам лінії BALB/c перорально за допомогою зонду або вагінально. Поглинальну активність та кисневозалежну бактерицидність макрофагів перитонеального ексудату (МФПЕ) оцінювали за допомогою загальноприйнятих методів дослідження. У селезінці визначали кількість CD16+/56+ природних кілерних клітин (ППК), CD3+ Т-лімфоцитів, CD4+ Т-хелперів/індукторів, CD8+ Т-супресорів/цитотоксичних та CD19+ В-лімфоцитів за допомогою методу протокової цитометрії. Рівень про- (інтерлейкіну(ІЛ)-12, інтерферону(ІФН)-γ) та протизапальних (ІЛ-4) цитокінів у сироватці крові визначали за допомогою імуноферментного аналізу. Результати. Встановлено, що штам В-7280 за фізіологічної норми активував фагоцитарні механізми імунної реактивності: збільшувалась кількість МФПЕ, здатних до поглинання об’єкту фагоцитозу, посилювалась інтенсивність їх поглинальної функції й перетравлюючої здатності при збереженому на рівні норми функціональному резерві. Рівні ІЛ-12 та ІФН-γ у сироватці крові підвищувались у мишей, яким вводили цей штам як перорально, так і вагінально, на тлі зниження або тенденції до зниження рівня сироваткового ІЛ-4 у різні терміни спостереження, що свідчить про його потенційну здатність до індукції розвитку клітинної ланки імунітету. За фізіологічної норми штам В-7280 не впливав на кількість ПКК у селезінці, а також на такі важливі показники клітинних і гуморальних факторів набутого імунітету як фенотиповий склад лімфоцитів селезінки. Активація фагоцитів та зміна рівня цитокінів у сироватці крові мишей при застосуванні штаму В-7280 не супроводжувались погіршенням їх фізичного стану або будь-якими проявами інтоксикації. Висновки. Штам B-7280 має імуномодулювальні властивості за фізіологічної норми, спрямовані на активацію вроджених факторів імунітету та балансування продукції Th1/Th2 цитокінів. Штам є перспективним для розробки пробіотиків (імунобіотиків) із імуномодулювальними властивостями, які можна буде використовувати для профілактики та лікування інфекційно-запальних та інших захворювань. Обґрунтовано доцільність подальших досліджень його біологічної активності та безпечності за різних експериментальних моделей, а також у клінічних дослідженнях.

Ключові слова: лактобактерії, імунна система, цитокіни, фізіологічна норма, експериментальні тварини.

Повний текст (PDF, укр)