Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):58-68.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.06.058

Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання
на люмінесценцію Photobacterium phosphoreum

Грецький І.О.1,2, Зелена Л.Б.1, Громозова О.М.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Національний університет технологій та дизайну
вул. Немировича-Данченка, 2, Київ, 01011, Україна

Технологічний прогрес призвів до широкого використання різних джерел радіочастотного електромагнітного випромінювання (РЧ-ЕМВ). Як тестові об’єкти для дослідження впливу радіохвиль на живі організми нами були використані люмінесцентні бактерії. Мета. У представленому дослідженні було зосереджено увагу на процесах, пов’язаних з люмінесценцією Photobacterium phosphoreum в умовах дії РЧ-ЕМВ: деякі фізіологічні, біохімічні наслідки цього впливу та зміну рівня експресії гену luxb. Матеріали і методи. Об’єктом дослідження був штам люмінесцентних морських бактерій P. phosphoreum IMВ B-7071 з Української колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Як джерела РЧ-ЕМВ були використані комерційні пристрої – апарат «УВЧ-62»; «Луч-11», «MRTA-02». Результати. Виявлено, що РЧ-ЕМВ впливає на інтенсивність люмінесценції, транскрипційну активність гену люциферази, активність супероксиддисмутази, виживаність клітин. Інгібування або стимуляція інтенсивності люмінесценції P. phosphoreum IMВ B-7071 залежала від тривалості впливу. Висновки. Дані вказують на стресовий характер дії РЧ-ЕМВ. Результати, отримані в цьому дослідженні, свідчать про те, що інтенсивність люмінесценції бактеріальних клітин P. phosphoreum IMВ B-7071 є показником біотропного впливу РЧ-ЕМВ.

Ключові слова: біолюмінесценція, електромагнітне випромінювання, експресія гену luxb, Photobacterium phosphoreum.

Повний текст (PDF, англ)