Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):30-44. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.06.030

Мікробіом ризосфери сої за застосування фунгіцидів та комплексної інокуляції

Вознюк С.В.1, Титова Л.В.1, Пінаєв О.Г.2, Андронов Є.Є.2, Іутинська Г.О.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології
шосе Подбєльського, 3, Санкт-Петербург, 196608, РФ

Біорізноманітність ризосферної мікробіоти відіграє ключову роль у підвищенні продуктивності культурних рослин, проте мікробіом ризосферної зони сої за різної передпосівної обробки насіння досліджений недостатньо. Мета. Дослідити мікробіом ризосфери сої за обробки насіння фунгіцидами з наступною інокуляцією комплексним мікробним препаратом Ековітал. Методи. Фізіологічні (вегетаційні досліди), мікробіологічні (підготовка інокулянта), молекулярно-біологічні (високопродуктивне секвенування). Результати. У мікробіомі темно-сірого опідзоленого ґрунту ризосфери сої виявлено 23 філуми (з них – 2 археї), 63 класи і неідентифіковані послідовності (7,1–7,3%). Домінантними, з представленістю від 1% до 26,6%, були 12 філумів: Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Cyanjbacteria, Chloroflexi, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Planctomycetes, Proteobacteria, TM7, Verrucomicrobia та Crenarchaeota (археї). Доля домінантних філумів Acidobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes і Rhizobiales за комплексної обробки насіння підвищувалась порівняно з контролем. Послідовності, що віднесені до родів Phyllobacterium і Methylobacterium, виявлено тільки у варіантах із застосуванням фунгіцидів та Ековіталу. Висновки. Передпосівна комбінована обробка насіння сої не впливала на якісний склад домінантів мікробіому ризосфери, проте змінювала представленість окремих таксонів. Бульбочкові бактерії роду Bradyhizobium не було виявлено у ризосферному ґрунті контрольного варіанту, а за комбінованої обробки насіння їх представленість не перевищувала 0,1%, що свідчить про необхідність застосування високоефективних штамів ризобій за вирощування сої.

Ключові слова: соя, ризосфера, мікробіом, інокуляція, фунгіциди, високопродуктивне секвенування, біорізноманітність.

Повний текст (PDF, рос)