Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):16-29. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.06.016

Ензиматична активність дріжджів антарктичного регіону

Борзова Н.В., Гудзенко О.В., Гладка Г.В., Варбанець Л.Д., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Унікальне біорізноманіття і біотехнологічний потенціал мікроорганізмів антарктичного регіону сприяють інтенсивним пошукам серед них продуцентів ензимів з новими властивостями і широким діапазоном стабільності. Метою роботи було вивчити глікозидазну активність у 26 штамів психротолерантних УФ-резистентних дріжджів, виділених з грунтово-рослинних ценозів Антарктики та оцінити їхній біотехнологічний потенціал як продуцентів ензимів. Методи. Культури дріжджів вирощували глибинним способом при 15–42°С впродовж 5 діб. Ензимні активності визначали в супернатанті культуральної рідини. Для визначення глікозидазної активності використовували синтетичні похідні моносахаридів. Казеїн і конго-рот еластин були використані як субстрати для визначення протеолітичної активності. Результати. У антарктичних дріжджів було досліджено спектр з 12 глікозидазних активностей (α- і β-D-глюкозидазної, β-D-галактозидазної, β-D-глюкуронідазної, α-L-фукозидазної, α-L-рамнозидазної, α-D-манозидазної, α- і β-D-ксилозидазної, α- і β-N-ацетилглюкозамінідазної, β-N-ацетилгалактозамінідазної). Найчастіше відмічалися β-N-ацетилглюкозамінідазна і β-глюкозидазна активності (65 і 58% штамів відповідно). 4 штами (6р1с, 2299, 31с і 4р5с2) проявляли високу активність комплексу целюлозодеградувальних ензимів. Штам 5р5с1, виділений з трави Deshampcia antarctica, виявляв високу β-D-ксилозидазну активність (2,8 од/мл). Штам Rhodotorula mucilaginosa 33с характеризувався наявністю спектра з десяти активностей, в тому числі високою α-L-рамнозидазною активністю (0,62 од/мл). Висновок. Дріжджові культури з фітоценозів Антарктики можуть бути використані для спрямованого пошуку мікробних глікозидаз з новими властивостями та широким діапазоном дії.

Ключові слова: глікозидази, дріжджі, Антарктика, α-L-рамнозидаза.

Повний текст (PDF, рос)