Mikrobiol. Z. 2019; 81(6):3-15. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.06.003

Вплив комплексної ендофітно-ризобіальної інокуляції на ризосферну мікробіоту
та продуктивність сої

Іутинська Г.О.1, Голобородько С.П.2, Титова Л.В.1, Дубинська О.Д.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

2Інститут зрошуваного землеробства НААН України
сел. Наддніпрянське, Херсон, 73483, Україна

Сучасними дослідженнями мікробіому бобових рослин виявлено наявність поряд з бульбочковими бактеріями неризобіальних прокаріотних ендофітів, які заселяють тканини різних органів. Взаємодію симбіотичних і ендофітних бактерій, а також їхній сумісний вплив на рослину вивчено недостатньо. Мета. Дослідити ризосферну мікробіоту та продуктивність сої за комплексної інокуляції ризобіями разом з неризобіальними ендофітними бактеріями, виділеними з бульбочок сої. Методи. Польові досліди проведено в умовах зрошення на полях Асканійської дослідної станції Інституту зрошуваного землеробства НААНУ. Насіння сої ультраскоростиглого сорту Діона і середньораннього сорту Аратта інокулювали препаратом РизобінК на основі асоціації штамів бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018, УКМ В-6023 і УКМ В-6035, а також РизобіномК сумісно з B. megaterium УКМ В- 5724 або з одним із штамів ендофітних бактерій: Paenibacillus sp. 1, Bacillus cereus 4, Brevibacillus sp. 5, Pseudomonas brassicacearum 6. Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у ризосфері сої визначали методом посіву ґрунтової суспензії на агаризовані поживні середовища. Результати. У ризосферному ґрунті сої сортів Діона і Аратта збільшувалась чисельність педотрофних, фосфатмобілізувальних, олігоазотрофних і азотфіксувальних бактерій за інокуляції РизобіномК, а також сумісно з одним із ендофітів − B. cereus 4, Brevibacillus sp. 5 або P. brassicacearum 6. Ендофітно-ризобіальна інокуляція сприяла збільшенню кількості бобів і насіння на рослині. За комплексної інокуляції насіння сої сортів Діона і Аратта РизобіномK сумісно з B. cereus 4 отримано найбільший врожай: відповідно, 3,12 і 2,55 т/га, що перевищувало показники варіантів без обробки насіння на 37,4% і 19,7% з одночасним підвищенням вмісту білка і жиру в насінні. Висновки. Дослідження комплексного впливу бульбочкових і ендофітних бактерій на рослини дадуть можливість розробити стратегію підвищення продуктивності бобових на основі нових ендофітно-ризобіальних інокулянтів.

Ключові слова: ризобії, ендофіти, ризосфера, соя, насіннєва продуктивність, якість урожаю.

Повний текст (PDF, укр)