Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):98-113. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.98

Біорізноманітність і функціональні властивості ендофітних прокаріотів

Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Вивчення ендофітних бактерій на сьогодні є актуальним напрямком в мікробіології, що розширює наші знання про еволюцію взаємовідносин мікроорганізмів з рослинами, про мікробіом всередині рослинних тканин і органів, а також відкриває нові перспективи практичного використання активних ендофітних штамів для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. В огляді наведено відомості про поширення та біорізноманітність ендофітних прокаріотів у різних рослинах, охарактеризовані типи і механізми взаємовідносин рослин з ендофітними бактеріями, висвітлена їхня роль в стимулюванні росту, поліпшенні мінерального живлення, підвищенні резистентності до дії біотичних і абіотичних факторів. Особливу увагу приділено можливостям практичного використання ендофітних бактерій. Наведено результати власних досліджень, які підтверджують ефективність застосування ендофітно-ризобіальної інокуляції насіння сої для підвищення продуктивності рослин і поліпшення якості отриманої продукції.

Ключові слова: ендофіти, біорізноманітність, мікробіом, мікробно-рослинні взаємодії, біологічно активні метаболіти, сільськогосподарські рослини.

Повний текст (PDF, укр)