Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):85-97.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.085

Термоактивація піоцинів Pseudomonas aeruginosa

Балко О.І., Балко О.Б., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Метою роботи було дослідження впливу різних температур на показники кілерної активності піоцинів S-типу Pseudomonas aeruginosa. Методи. Об’єктом дослідження були піоцини S-типу, отримані із 11 штамів Pseudomonas aeruginosa. Дані кілерні фактори піддавали дії температур в діапазоні від 20 до 100°С протягом 10 хв. Кількісні показники кілерної активності бактеріоцинів після обробки температурою порівнювали із такими у необроблених бактеріоцинів. Основну увагу приділяли впливу на лізати температур 30 і 40°С. Для цього використовували різну тривалість температурного впливу – 5, 15 та 25 хвилин. Результати. Вплив температури 60°С обумовлював зниження до мінімальних показників, а 70°С – викликав абсолютну втрату активності усіх досліджуваних лізатів. Температурна обробка при 30 та 40°С підвищувала показники кілерної активності бактеріоцинів. Даний ефект проявлявся на використаних індикаторних культурах з різною інтенсивністю. Активність лізатів першої групи підвищувалась після впливу 30° С, другої групи – 40°С, а третьої групи – під дією декількох температур, у т. ч. 50°С або не змінювалась. Вплив 30°С на більшість бактеріоцинів стимулювала 2-х кратне, а 40°С – 4-х кратне підвищення показників активності. Проте показники активності деяких речовин зростали значно вище: у 8 разів – для РАЕ-24 та у 16 разів – для РАЕ-6. Результати дослідження впливу 30 та 40°C на активність РАЕ-19 та РАЕ-22 показали відсутність змін кілерної активності бактеріоцинів, спричиненої різною тривалістю температурної обробки. Висновки. Використання температурної обробки піоцинів S-типу Pseudomonas aeruginosa при 30–40°С дозволяє підвищити їх активність у 2–4 рази, а в окремих випадках досягнути і 16-кратного зростання активності. Тривалість температурного впливу не призводить до додаткової термоактивації бактеріоцинів.

Ключові слова: піоцини, термоактивація, підвищення кілерної активності, Pseudomonas aeruginosa.

Повний текст (PDF, англ)