Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):62-72.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.062

Нові антибіотики ензибіотичного комплексу Streptomyces albus

Тодосійчук Т.С.1, Клочко В.В.2, Савчук Я.І.2, Кобзиста О.П.3

1Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

3Національний транспортний університет
вул. Омельяновича-Павленка, 1, Київ, 01010, Україна

Мета. Виділення та характеристика продуктів метаболізму антибіотичної природи Streptomyces albus, аналіз антимікробного комплексу продуцента в якості основи для розробки ензибіотичного препарату. Методи. В роботі використовували штам-продуцент бактеріолітичних ферментів S. albus UN 44. Антагоністичну активність культури визначали методом радіальних штрихів. Для оцінки антибіотичної активності використовували метод паперових дисків та біоавтографію. Виділені речовини антибіотичної природи аналізували методами тонкошарової та рідинної хроматографії і мас-спектрометрії. Результати. Зі штаму S. albus UN 44 виділена і охарактеризована сполука антифунгальної дії з фактором розділення 0,65, наявністю фенольної групи в молекулі та максимумом поглинання в області 270–275 нм. Виділені антибіотичні сполуки ідентифіковано як біс(2-етилгексил)фталат і 3-О-метилциклополова кислота. Висновки. Вперше встановлена здатність штаму S. albus UN 44 до синтезу антибактеріальних та антифунгальних антибіотиків, які відносяться до похідних фталевого альдегіду.

Ключові слова: Streptomyces albus, ензибіотики, антибіотики, бактеріолізини, антагонізм, хроматографія, антимікробний спектр.

Повний текст (PDF, англ)