Mikrobiol. Z. 2019; 81(5):48-61. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj81.05.048

Мікробіота грунту ризосфери сої за використання ризоактиву і гербіцидів

Карпенко В.П.1, Заболотний О.І.1, Притуляк Р.М.1, Голодрига О.В.1, Леонтюк І.Б.1,
Розборська Л.В.1, Новікова Т.П.1, Патика В.П.2

1Уманський національний університет садівництва
вул. Інститутська, 1, Умань, 20305, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного, 154, Київ, 03143, Україна

Мета. Дослідити мікробіоту ґрунту ризосфери сої та її симбіотичний апарат за використання передпосівної обробки насіння мікробним препаратом Ризоактив (Bradyrhizobium japonicum М-8) й досходових гербіцидів Гезагард 500 FW, концентрат суспензії, Примекстра TZ Голд 500 SK, концентрат суспензії та Кратос, концентрат емульсії. Методи. Для інокуляції насіння сої використовували бактеріальну суспензію Ризоактиву (титр життєздатних клітин Bradyrhizobium japonicum М-8 в 1 мл препарату 4х109) з розрахунку 2,0 л/т. Для боротьби з бур’янами вносили ґрунтові гербіциди Гезагард 500 FW (прометрин, 500 г/л) у нормах 3,0; 4,0 та 5,0 л/га; Примекстру TZ Голд 500 SK (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербуталазин, 187,5 г/л) у нормах 4,0; 4,25 і 4,5 л/га та Кратос (ацетохлор, 900 г/л) у нормах 2,0; 2,5 і 3,0 л/га. Дослідження чисельності мікробіоти ризосфери сої та її симбіотичного апарату проводили відповідно до загальноприйнятих у ґрунтовій мікробіології методик. Результати. Встановлено, що інокуляція насіннєвого матеріалу сої препаратом Ризоактив та застосування гербіцидів Гезагард 500 FW, Примекстра TZ Голд 500 SK і Кратос впливає як на формування симбіотичного апарату сої, так і на чисельність мікроорганізмів у її ризосфері. Виявлено тенденцію до деякого зниження загальної чисельності ризосферних бактерій, що використовують як джерело живлення переважно органічні форми азоту (амоніфікувальна група), а також кількості мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп, зі зростанням норм внесення гербіцидів до рівня чисельності мікробіоти в контролі. Висновки. Інокуляція насіння сої мікробним препаратом Ризоактив і застосування для боротьби з бур’янами ґрунтових гербіцидів сприяє більш активному у порівнянні з контролем (без використання гербіцидів і мікробного препарату) формуванню симбіотичного апарату сої та розвитку окремих груп мікроорганізмів (нітрифікувальних та целюлозолітичних) у ґрунті ризосфери. Порівняння різних фонів застосування гербіцидів показало, що найоптимальніший вплив на формування симбіотичного апарату, загальної чисельності ризосферних мікроорганізмів та окремих їх еколого-трофічних груп у ризосфері сої мало досходове застосування гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SK у нормах 4,0–4,5 л/га. Деяке пригнічення розвитку окремих груп мікробіоти, в тому числі й бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum, було відмічено за дії гербіциду Кратос у нормах 2,0–3,0 л/га.

Ключові слова: мікробіологічна активність, соя, інокуляція, симбіоз, ризосфера, бульбочкові бактерії, мікробіота, Ризоактив, гербіциди.

Повний текст (PDF, укр)